ნორჩი ქიმიკოსი

მთავარი » სიახლეები » ნორჩი ქიმიკოსი

ნორჩი ქიმიკოსი

ქიმიის წრე

 

წრის დასახელება: „ნორჩი ქიმიკოსი"

სკოლა - არასახელმწიფო საერო სკოლაალბიონი"

ხანგრძლივობა: 2018-2019 სასწავლოწლის მეორე სემესტრი

შეხვედრები კვირაში ერთხელ, პარასკევს 2სთ-ზე

წრის ხელმძღვანელი: ქიმიის პრაქტიკოსი მასწავლებელი ნელი ხუციშვილი

საწრეო სამუშაოს მიზანი: მოსწავლეთათვის დამატებითი ინფორმაციის მიწოდება მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება, ჯგუფური მუშაობის უნარ0ჩვევების ჩამოყალიბება. წინარე ცოდნის განმსამტკიცებლად ექსპერიმენტის ჩატარება და სხვადასხვა აქტივობების გამოყენება. მოსწავლეებში ისეთი უნარების გამომუშავება, როგორიცაა დამოუკიდებელი აზროვნება, ანალიზი და ნებისყოფა.

ქიმიის წრეში მუშაობა მოსწავლეებს დაეხმარებათ გაიღრმავონ თეორიული ცოდნა, დამოუკიდებლად ჩაატარონ ექსპერიმენტული სამუშაოები, ამოხსნან ამოცანები, წრეში მუშაობისას შეიძენენ ჯგუფური მუშაობის ჩვევებს, ინფორმაციის მოძიების, პრეზენტაციის უნარებს.

ქიმიის წრის მუშაობის თემატურ-კალენდარული გეგმა

მოსწავლეთა რაოდენობა - 19

საათების რაოდენობა

 

N

თემა

სასწავცლო რესურსი

თვე, რიცვი

1

ატომურ-მოლეკულირი თეორიის ძირითადი დებულებები

დაფა, პლაკატები

25 იანვარი

2

ვალენტობა. ფორმულების შედგენა ვალენტობის მიხედვით

დაფა პლაკატები

1 თებერვალი

3

ფარდობითი ატომური და ფარდობითი მოლეკულური მასები

დაფა პლაკატები

8 თებერვალი

4

მასის მუდმივობის კანონი, ქიმიური ტოლობა

დაფა პლაკატები

15 თებერვალი

5

ოქსიდები. ფუძე, მჟავა ამფოტერული ოქსიდების ფორმულების შედგენა

დაფა პლაკატები

22 თებერვალი

6

ფუძეები, ფორმულების შედგენა, ხსნარში ტუტეების აღმოჩენა ინდიკატორით

მარილმჟავა, გოგირდმჟავა ინდიკატორები

1 მარტი

7

მჟავები, ერთფუძიანი, ორფუძიანი, სამფუძიანი, მჟავების შედგენა

naOH და ca(OH)2

15 მარტი

8

მარილები, ფორმულების სედგენა

დაფა, პლაკატები

22 მარტი

9

ოქსიდების, შუძეების, მჟავების, მარილების გრაფიკული ფორმულების შედგენა

დაფა პლაკატები

29 მარტი

10

ქიმიური რეაქციის ტიპები: შეერთების, დაშლის ჩანაცვლების, მიმოსვლის რეაქციები

 

თუთიის მოქმედება მჟავაზე, mg-ის წვა, cucl2-ზე naOH-ის მოქმედება Caco3-ის დაშლა

5 აპრილი

11

პერიოდულობის კანონის აღმოჩენა

პერიოდული სისტემა, დაფა

12 აპრილი

12

პერიოდული სისტემის სტრუქტურა

პერიოდული სისტემა, დაფა

19 აპრილი

13

იზოტოპები

დაფა პლაკატები

3 მაისი

14

ატომის აღბაგობა, ელექტრონების განაწილება ენერგეტიკულ დონეებზე, ელექტრნული ფორმატები

პერიოდული სისტემა, პლაკატები, დაფა

10მაისი -17 მაისი

15

ატომი, იონი

პლაკატები, დაფა

24 მაისი

16

ქანები, დედამიწის ქერქის ქიმიური შედგენილობა, ქანების წარმოქმნა

პლაკატები, დაფა

31 მაისი

17

წრის შემაჯამებელი მუშაობა

 

7 ივნისი

 

 

VIII2 კლასი

ქიმიის წრეში გაერთიანებულ მოსწავლეთა სია

 

 

1.      აბესაძე ნიკა

2.      გიუნაშვილი ლუკა

3.      დანელია ნიკა

4.      კორკოტაშვილი სალომე

5.      მანელოვი ნინო

6.      მიქაბერიძე გიორგი

7.      მიქელაძე მარიამ

8.      მხითარიანი გიორგი

9.      ნოზაძე ალექსანდრე

10.   ოკინაშვილი ნიკოლოზი

11.   ომაროვი ანა

12.   რაზმაძეე ლიზავეტა

13.   სვანიძე ნია

14.   სუხაშვილი გიგი

15.   ქერდიყოშვილი ნიკოლოზი

16.   შელეგია კესარია

17.   ცხოვრებაძე კესარია

18.   ძამაშვილი თორნიკე

19.   ჭუმბურიძე საბა

სკოლის გალერეა

საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი