სკოლა "ალბიონის" სტატუსმინიჭებული მასწავლებლები

მთავარი » ადმინისტრაცია » სკოლა "ალბიონის" სტატუსმინიჭებული მასწავლებლები

სკოლა "ალბიონის" სტატუსმინიჭებული მასწავლებლები

სკოლა "ალბიონის" სტატუსმინიჭებული მასწავლებლები
 
2022 - 2023 ს/წ

 

#

სახელი

გვარი

საგანი

სტატუსი

1

მანანა

ხუციშვილი

ინგლისური ენა

უფროსი

2

ნელი

ხუციშვილი

ქიმია

პრაქტიკოსი

3

ნატალია

გაბრაშვილი

მათემატიკა

უფროსი

4

ნათია

თურქია

სახვითი და გამოყ.
ხელოვნება

უფროსი

5

ელისო

სოლოღაშვილი

გეოგრაფია

უფროსი

6

ეთერი

გონდაური

ბიოლოგია

უფროსი

7

თამაზ

წიკლაური

არჩევითი - შესავალი თანამედროვე ფიზიკაში,
 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების
 საფუძვლები,
 ფიზიკა

უფროსი

8

ანეტა

აბუსერიძე

ბუნებისმეტყველება

უფროსი

9

თინათინ

ჩალაძე

ბუნებისმეტყველება

უფროსი

10

ბადრი

ილურიძე

საგზაო ნიშნები და
 მოძრაობის უსაფრთხოება

პრაქტიკოსი

11

მაია

კელბერაშვილი

რითმიკა

პრაქტიკოსი

12

ნანა

იმიშვილი

მუსიკა

უფროსი

13

მარიამ

ილურიძე

ისტორია,
სამოქ. განათლება

წამყვანი

14

ნონა

სანაძე

მათემატიკა

უფროსი

15

ნინო

თვალიაშვილი

ქართული ენა და ლიტერატურა,
სახვითი და გამოყ. ხელოვნება

უფროსი

16

ნინო

მარტყოფლიშვილი

ისტორია,
სამოქ. განათლება

უფროსი

17

რუსუდან

აბულაძე

ქართული ენა და ლიტერატურა

უფროსი

18

ვასილი

ქოჩიევი

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი

უფროსი

19

ეკატერინე

ურიადმყოფელი

ქართული ენა და ლიტერატურა

უფროსი

20

ლელა

ბარათაშვილი

მათემატიკა

უფროსი

21

ლია

ნარიმანიძე

ქართული ენა და ლიტერატურა

უფროსი

22

პაატა

გოგოლაძე

მათემატიკა

უფროსი

23

მზია

მუკატარიძე

მუსიკა

უფროსი

24

ლელა

ხარაზიშვილი

ქართული ენა და ლიტერატურა

უფროსი

25

მარინა

თათანაშვილი

ინგლისური ენა

უფროსი

26

ტატიანა

არველაძე

მათემატიკა

უფროსი

27

მანანა

მუკატარიძე

ინგლისური ენა

უფროსი

28

მაკა

ბოხოჩაძე

ინგლისური ენა

უფროსი

29

ირინა

ხელაძე

რუსული ენა

უფროსი

30

ქეთევან

ილურიძე

ქართული ენა და ლიტერატურა

წამყვანი

31

თამთა

ჩახუნაშვილი

რუსული ენა

უფროსი

32

ქეთევან

ზაქარაია

ინგლისური ენა

უფროსი

33

ლაშა

კარიაული

მათემატიკა

უფროსი

34

ლელა

ჯავაშვილი

ქცევის კულტურა

პრაქტიკოსი

35

ირმა

ნინუა

მათემატიკა

უფროსი

36

ანა

ხუციშვილი

მეტყველების კულტურა

მასწავლებლობის
 მაძიებელი

37

ნატო

შუბაშიშვილი

ქართული ენა და ლიტერატურა

უფროსი

38

მედეა

დემეტრაშვილი

მათემატიკა

უფროსი

39

ნონა

აბაშმაძე

ქართული ენა და ლიტერატურა

უფროსი

40

ქეთინო

ათაბეგაშვილი

ისტორია,
სამოქ. განათლება

უფროსი

41

მარიკა

დადიანი

ინგლისური ენა

უფროსი

42

ნინო

ასათიანი

ინგლისური ენა

უფროსი

43

გვანცა

მეტრეველი

სახვითი და გამოყ.
ხელოვნება

უფროსი

44

მარიამ

გელაშვილი

ინფორმაციული და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

მასწავლებლობის
 მაძიებელი

45

ია

ბლიაძე

ჭადრაკი,
ფიზიკა

უფროსი

46

ნატო

ლიპარტელიანი

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი

უფროსი

47

ნანა

მგალობლიშვილი

ქიმია

წამყვანი

48

მაია

დონდუაშვილი

ბიოლოგია,
სამოქ. თავდაცვა და უსაფრთხ.

წამყვანი

49

რუსუდან

ასანიძე

ქართული ენა და ლიტერატურა

უფროსი
 

სკოლის გალერეა

საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი