საგნობრივი კათედრების მიერ შერჩეული გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოები

მთავარი » მშობლები » საგნობრივი კათედრების მიერ შერჩეული გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოები

საგნობრივი კათედრების მიერ შერჩეული გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოები

 

2019-2020 სასწავლო წელი

საგნობრივი კათედრების მიერ შერჩეული

გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოები

 

 

კლასი საგანი სახელმძღვანელოს დასახელება გამომცემლობა ავტორები
1 ქართული ენა და
ლიტერატურა
ქართული ენა შპს "გაზეთი
 საქართველოს მაცნე"
ვ.როდონაია
ლ.ვაშაკიძე
მ.მირიანაშვილი
ქ.თოფაძე
1 მათემატიკა მათემატიკა "ავთანდილ
საგინაშვილი"
თ.ბექაური
ა.საგინაშვილი
1 ბუნებისმეტყველება ბუნება შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა" თ.კვანტალიანი
მ.ლევიძე
ლ.მიქიაშვილი
მ.ბლიაძე
რ.ახვლედიანი
1 მუსიკა მუსიკა და ბავშვები შპს "წყაროსთვალი" მ.ოთიაშვილი
ი.გაბუნია
1 სახვითი და
 გამოყენებითი
ხელოვნება
ხელოვნება შპს "გამომცემლობა
 "კლიო
ა.კლდიაშვილი
ნ.ღაღანიძე
1 სპორტი "ფიზიკური აღზრდა
 და სპორტი"
შპს "გამომცემლობა
 "პეგასი"
ლ.კიკალიშვილი
2 ქართული ენა და
ლიტერატურა
"ქართული ენა"  შპს "გაზეთი
 საქართველოს მაცნე"
ვ.როდონაია
ლ.ვაშაკიძე
მ.მირიანაშვილი
ქ.თოფაძე
2 მათემატიკა "მათემატიკა" "ავთანდილ
საგინაშვილი"
თ.ბექაური
ა.საგინაშვილი
2 ბუნებისმეტყველება ბუნება" შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა" თ.კვანტალიანი
მ.ლევიძე
ლ.მიქიაშვილი
მ.ბლიაძე
რ.ახვლედიანი
2 მუსიკა "მუსიკა და ბავშვები" შპს "წყაროსთვალი" მ.ოთიაშვილი
ი.გაბუნია
2 სახვითი და
 გამოყენებითი
ხელოვნება

"ხელოვნება"
შპს "გამომცემლობა
 "კლიო
ა. კლდიაშვილი
ნ. ღაღანიძე
2 სპორტი "ფიზიკური აღზრდა
 და სპორტი"
შპს "გამომცემლობა
 "პეგასი"
ლ.კიკალიშვილი
2 რუსული ენა "რუსული ენა დ1" შპს "ოცდამეერთე" მარინა ბარსეგოვა
3 ქართული ენა და
ლიტერატურა
"ქართული ენა" შპს "გაზეთი
 საქართველოს მაცნე"
ვ.როდონაია
ლ.ვაშაკიძე
მ.მირიანაშვილი
ქ.თოფაძე
3 მათემატიკა "მათემატიკა" "ავთანდილ
საგინაშვილი"
თ.ბექაური
ა.საგინაშვილი
3 ბუნებისმეტყველება "ბუნება" შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა" თ.კვანტალიანი
მ.ლევიძე
ლ.მიქიაშვილი
მ.ბლიაძე
რ.ახვლედიანი
3 მე და საზოგადოება "მე და საზოგადოება" შპს "გამომცემლობა სიდი-ეკონომიკური განათლებისა დაგანვითრების ცენტრი" ნ.ტალახაძე
3 მუსიკა "მუსიკა და ბავშვები" შპს "წყაროსთვალი" მ.ოთიაშვილი
ი.გაბუნია
3 სახვითი და
 გამოყენებითი
ხელოვნება

"ხელოვნება"
შპს "გამომცემლობა
 "კლიო
ა. კლდიაშვილი
ნ. ღაღანიძე
3 სპორტი "ფიზიკური აღზრდა
 და სპორტი"
შპს "გამომცემლობა
 "პეგასი"
ლ.კიკალიშვილი
3 რუსული ენა "რუსული ენა დ1" შპს "ოცდამეერთე" მარინა ბარსეგოვა
4 ქართული ენა და
ლიტერატურა
"ქართული ენა" შპს
 "საქართველოს მაცნე"
ვ.როდონაია
ლ.ვაშაკიძე
მ.მირიანაშვილი
ქ.თოფაძე
4 ბუნებისმეტყველება "ბუნება" შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა" თ.კვანტალიანი
მ.ლევიძე
ლ.მიქიაშვილი
მ.ბლიაძე
რ.ახვლედიანი
4 მე და საზოგადოება "მე და საზოგადოება" შპს "გამომცემლობა სიდი-ეკონომიკური განათლებისა დაგანვითრების ცენტრი" ნ.ტალახაძე
4 მუსიკა "მუსიკა და ბავშვები" შპს "წყაროსთვალი" მ.ოთიაშვილი
ი.გაბუნია
4 სახვითი და
 გამოყენებითი
ხელოვნება
სახვითი და
 გამოყენებითი
ხელოვნება
შპს "გამომცემლობა
 "კლიო
ა. კლდიაშვილი
ნ. ღაღანიძე
4 სპორტი "ფიზიკური აღზრდა
 და სპორტი"
შპს "გამომცემლობა
 "პეგასი"
ლ.კიკალიშვილი
4 მათემატიკა "მათემატიკა" "ავთანდილ
საგინაშვილი"
თ. ბექაური
ა. საგინაშვილი
4 რუსული ენა "რუსული ენა დ2" შპს "ოცდამეერთე" მარინა ბარსეგოვა
5 ქართული ენა და
ლიტერატურა
"ქართული ენა და
ლიტერატურა"
შპს "საგამომცემლო სახლი
 სწავლანი"
ვ.როდონაია
ნ.ნაკუდაშვილი
ა.არაბული
მ.ხუციშვილი
მ.ქურციკიძე
5 ქართული ენა  "ქართული ენა"   ა.შანიძე
გ.კვაჭაძე
5 მათემატიკა "მათემატიკა" "ავთანდილ
საგინაშვილი"
თ.ბექაური
ა.საგინაშვილი
5 ჩვენი საქართველო "ჩვენი საქართველო" შპს "გამომცემლობა
 "კლიო
გ.ავთანდილაშვილი
ნ.ელიზბარაშვილი
რ.თოფჩიშვილი
და სხვა
5 მუსიკა "მუსიკა" შპს "გამომცემლობა
 "კლიო
ნ.ქუმსიშვილი
რ.ჯულაყიძე
მ.ოთიაშვილი
ი.მიქაძე
ი.გაბუნია
5 სახვითი და
 გამოყენებითი
ხელოვნება

"ხელოვნება"
შპს "გამომცემლობა
 "კლიო
ა. კლდიაშვილი
ნ. ღაღანიძე
5 ბუნებისმეტყველება "ბუნება" შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა" მ.ბლიაძე
რ.ახვლედიანი
5 რუსული ენა "რუსული ენა დ3" შპს "ოცდამეერთე" მარინა ბარსეგოვა
6 ქართული ენა და
ლიტერატურა
"ქართული ენა და
ლიტერატურა"
შპს "საგამომცემლო სახლი
 სწავლანი"
ვ.როდონაია
ნ.ნაკუდაშვილი
ა.არაბული
მ.ხუციშვილი
მ.ქურციკიძე
6 ქართული ენა  "ქართული ენა"   ა.შანიძე
გ.კვაჭაძე
6 მათემატიკა "მათემატიკა" "ავთანდილ
საგინაშვილი"
თ.ბექაური
ა.საგინაშვილი
6 ბუნებისმეტყველება "ბუნება" შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა" მ.ბლიაძე
რ.ახვლედიანი
6 ჩვენი საქართველო "ჩვენი საქართველო" შპს "გამომცემლობა
 "კლიო
გ.ავთანდილაშვილი
ნ.ელიზბარაშვილი
რ.თოფჩიშვილი
და სხვა
6 მუსიკა "მუსიკა" შპს "გამომცემლობა
 "კლიო
ნ.ქუმსიშვილი
რ.ჯულაყიძე
მ.ოთიაშვილი
ი.მიქაძე
ი.გაბუნია
6 სახვითი და
 გამოყენებითი
ხელოვნება

"ხელოვნება"
შპს "გამომცემლობა
 "კლიო
ა. კლდიაშვილი
ნ. ღაღანიძე
6 რუსული ენა "რუსული ენა დ4" შპს "ოცდამეერთე" მარინა ბარსეგოვა
7 ქართული ენა და
ლიტერატურა
ქართული ენა და
ლიტერატურა
"შპს საგამომცემლო "სწავლანი" ვ. როდონაია
 ნ. ნაკუდაშვილი
ა. არაბული
მ. ხუციშვილი
დ. ბენაშვილი
მ. რაზმაძე
7 მათემატიკა მათემატიკა "ავთანდილ
საგინაშვილი"
თ. ბექაური
ა. საგინაშვილი
გ. ბექაური
7 ისტორია ისტორია "შპს ლოგოს პრესი" მ. სურგულაძე
გ. გამყრელიძე
ზ. კიკნაძე
ლ. პატარიძე
ნ. მინდაძე
ე. სუმბათაშვილი
მ. ქურთუბაძე
თ. შალვაშვილი
ლ. კერესელიძე
თ. უზუნაშვილი
7 მოქალაქეობა მოქალაქეობა შპს "გამომცემლობა
 "კლიო
ე. სიმსივე
მ. გოგლაძე
მ. ჯინჭარაძე
7 გეოგრაფია გეოგრაფია შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა" მ. ბლიაძე
დ. კერესელიაძე
7 ინგლისური ენა ინგლისური ენა შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა" თ. ჯაფარიძე
7 მუსიკა მუსიკა "შპს წყაროსთვალი" მ. ოთიაშვილი
ი. მიქაძე
7 სახვითი და
 გამოყენებითი
ხელოვნება
სახვითი და
 გამოყენებითი
ხელოვნება
შპს "გამომცემლობა
 "კლიო
ა.კლდიაშვილი
ნ. ღაღანიძე
თ. ჯაყელი
7 ფიზიკა ფიზიკა შპს გამომცემლობა
 "კლიო" და შპს გამომცემლობა "მერიდიანი"
რ. ქანთარია
ლ. ჩიჩუა
ქ. სეფიაშვილი
თ. ხუჭუა
7 ბიოლოგია ბიოლოგია შპს "ტრიასი" ე. ზაალიშვილი
თ. ზარდიაშვილი
7 რუსული ენა რუსული ენა
ს III
შპს გამომცემლობა
 "დიოგენე"
მ. რევია
ხ. ლუტიძე
8 ქართული ენა და
ლიტერატურა
"ქართული ენა და
ლიტერატურა"
"შპს - საგამომცემლო
სახლი სწავლანი" 
ვ.როდონაია
ნ.ნაკუდაშვილი
8 მათემატიკა "მათემატიკა" "ინტელექტი" გ.გოგიშვილი
8 ქიმია "ქიმია" "კლიო" გ. ანდრონიკაშვილი
დ. გულაია
8 ფიზიკა "ფიზიკა" "კლიო"
"მერიდიანი"
რ.ქანთარია
ლ.ჩიჩუა
8 ბიოლოგია "ბიოლოგია" შპს "ტრეასი" ე. ზაალიშვილი
თ. იოსებაშვილი
8 ისტორია "ისტორია" "ბაკურ სულაკაურის"
გამომცემლობა
გ. სანიკიძე
ლ. გორდეზიანი
8 რუსული ენა "რუსული ენა ს IV" "დიოგენე" მ. რევია
ხ. ლუტიძე
8 მუსიკა "მუსიკა" "წყაროსთვალი" მ. ოთიაშვილი
ი. მიქაძე
8 სამოქალაქო თავდაცვა
და უსაფრთხოება
"სამოქალაქო თავდაცვა
და უსაფრთხოება"
შპს გამომცემლობა
 "სიდი" - ეკონომიკური
განათლებისა და
განვითარების ცენტრი
ნ. ტალახაძე
8 გეოგრაფია "ფიზიკური
გეოგრაფია"
შპს გამომცემლობა
 "მერიდიანი"
და "კლიო"
ზ. დავითაშვილი
ნ. ელიზბარაშვილი
8 სახვითი და
 გამოყენებითი
ხელოვნება
"ხელოვნება" "კლიო" ა. კლდიაშვილი
ნ. ღაღანიძე
9 ქართული ენა და
ლიტერატურა
"ქართული ენა და
ლიტერატურა"
"შპს - საგამომცემლო
სახლი სწავლანი" 
ვ.როდონაია
ნ.ნაკუდაშვილი
9 მათემატიკა "მათემატიკა" "ინტელექტი" გ.გოგიშვილი
9 ქიმია "ქიმია" "კლიო" გ. ანდრონიკაშვილი
დ. გულაია
9 ფიზიკა "ფიზიკა" "კლიო"
"მერიდიანი"
რ. ქანთარია
ლ. ჩიჩუა
9 ბიოლოგია "ბიოლოგია" შპს "ტრეასი" ე. ზაალიშვილი
თ. იოსებაშვილი
9 ისტორია "საქართველოს ისტორია" "ბაკურ სულაკაურის"
გამომცემლობა
ნ.ასათიანი
მ.ლორთქიფანიძე
9 სამოქალაქო განათლება "სამოქალაქო განათლება" "ბაკურ სულაკაურის"
გამომცემლობა
შპს გამომცემლობა
"სიდი"
ნ. ტალახაძე
თ. ქალდანი
9 რუსული ენა "რუსული ენა ს V" "დიოგენე" მ. რევია
ხ. ლუტიძე
9 მუსიკა "მუსიკა" "წყაროსთვალი" მ. ოთიაშვილი
ი. მიქაძე
9 გეოგრაფია "საქართველოს
გეოგრაფია"
შპს გამომცემლობა
 "მერიდიანი"
და "კლიო"
ზ. დავითაშვილი
ნ. ელიზბარაშვილი
9 სახვითი და
 გამოყენებითი
ხელოვნება
"ხელოვნება" "კლიო" ა. კლდიაშვილი
ნ. ღაღანიძე
10 ქართული ენა და
ლიტერატურა
"ქართული ენა და
ლიტერატურა"
"შპს - საგამომცემლო
სახლი სწავლანი" 
ვ.როდონაია
ნ.ნაკუდაშვილი
10 მათემატიკა "მათემატიკა" "ინტელექტი" გ.გოგიშვილი
10 ქიმია "ქიმია" "კლიო" გ. ანდრონიკაშვილი
დ. გულაია
10 ფიზიკა "ფიზიკა" "კლიო"
"მერიდიანი"
რ. ქანთარია
ლ. ჩიჩუა
10 ბიოლოგია "ბიოლოგია" შპს "ტრეასი" ე. ზაალიშვილი
თ. იოსებაშვილი
10 ისტორია "ისტორია" "ბაკურ სულაკაურის"
გამომცემლობა
ნ.კიღურაძე
გ.სანიკიძე
10 სამოქალაქო განათლება "სამოქალაქო განათლება" "ბაკურ სულაკაურის"
გამომცემლობა
შპს გამომცემლობა
"სიდი"
ნ. ტალახაძე
თ. ქალდანი
10 რუსული ენა "რუსული ენა ს VI" "დიოგენე" მ. რევია
ხ. ლუტიძე
10 გეოგრაფია "მსოფლიოს
გეოგრაფია"
შპს გამომცემლობა
 "მერიდიანი"
და "კლიო"
ზ. დავითაშვილი
ნ. ელიზბარაშვილი
11 ქართული ენა და
ლიტერატურა
"ქართული ენა და
ლიტერატურა"
"შპს - საგამომცემლო
სახლი სწავლანი" 
ვ.როდონაია
ნ.ნაკუდაშვილი
11 მათემატიკა "მათემატიკა" "ინტელექტი" გ.გოგიშვილი
11 ქიმია "ქიმია" "კლიო" გ. ანდრონიკაშვილი
დ. გულაია
11 ფიზიკა "ფიზიკა" "კლიო"
"მერიდიანი"
რ. ქანთარია
ლ. ჩიჩუა
11 ბიოლოგია "ბიოლოგია" შპს "ტრეასი" ე. ზაალიშვილი
თ. იოსებაშვილი
11 ისტორია  "ისტორია" "ბაკურ სულაკაურის"
გამომცემლობა
ნ.კიღურაძე
გ.სანიკიძე
11 რუსული ენა "რუსული ენა ს VII" "დიოგენე" მ. რევია
ხ. ლუტიძე
11 გეოგრაფია "გლობალური
გეოგრაფია"
შპს გამომცემლობა
 "მერიდიანი"
და "კლიო"
ზ. დავითაშვილი
ნ. ელიზბარაშვილი
12 ქართული ენა და
ლიტერატურა
"ქართული ენა და
ლიტერატურა"
"შპს - საგამომცემლო
სახლი სწავლანი" 
ვ.როდონაია
ნ.ნაკუდაშვილი
12 მათემატიკა "მათემატიკა" "ინტელექტი" გ.გოგიშვილი
12 ისტორია  "ისტორია" "ბაკურ სულაკაურის"
გამომცემლობა
ნ.კიღურაძე
გ.სანიკიძე
12 რუსული ენა "რუსული ენა ს VIII" "დიოგენე" მ. რევია
ხ. ლუტიძე
12 სამოქალაქო თავდაცვა
და უსაფრთხოება
"სამოქალაქო თავდაცვა
და უსაფრთხოება"
შპს გამომცემლობა
 "სიდი" - ეკონომიკური
განათლებისა და
განვითარების ცენტრი
ნ. ტალახაძესკოლის გალერეა

საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი