საგნობრივი კათედრების მიერ შერჩეული გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოები

მთავარი » მშობლები » საგნობრივი კათედრების მიერ შერჩეული გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოები

საგნობრივი კათედრების მიერ შერჩეული გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოები

 სკოლა „ალბიონის“ მოსწავლეთა მშობლებს!

 

მადლობას გიხდით ჩვენს მიერ ორგანიზებულ გამოკითხვაში მონაწილეობისა და   სკოლა „ალბიონის“ მიმართ გამოხატული ნდობისთვის, სითბოსა და სიყვარულისთვის.

თქვენი მრავალი მოსაზრება, რომელიც შეეხებოდა სკოლასა და მშობლებს შორის ურთიერთკავშირისა და თანამშრომლობის გაუმჯობესების საკითხებს, გათვალისწინებულ იქნება  როგორც სტრატეგიულ (2022-2027 წ.წ.), ასევე მიმდინარე სასწავლო  წლის სამუშაო გეგმებში.

            საყურადღებოა თქვენს მიერ გამოხატული სურვილები სასკოლო საზოგადოების წევრებს შორის ხშირი და პირადი კონტაქტების დამყარების მიზნით. პედაგოგიური საზოგადოებისთვისაც მნიშვნელოვანი და სასურველია შიდასასკოლო ღონისძიებების ორგანიზება თუ მშობელთა საზოგადოებასთან უშუალო კონტაქტების დამყარება და მოსაზრებების შეუფერხებელი გაცვლის პროცესის   წარმართვა.

            ამ ეტაპზე, COVID-19 პანდემიის პირობებში, სკოლა ცდილობს ზედმიწევნით დაიცვას ინფექციის გავრცელების პრევენციასთან     დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის  (საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 11 თებერვლის ბრძანება №01-55/ო - ვებგვერდი, 12.02.2021წ.  დანართი №37),

რომლის ერთერთ პუნქტში (სასწავლო პროცესის ორგანიზება, რეკომენდებულია:

o     მაქსიმალურად შეზღუდეთ ვიზიტორთა რაოდენობა სკოლის შენობაში. გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში, უზრუნველყავით ვიზიტების ზუსტი აღრიცხვა: ვიზიტორის საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის (გვარი, სახელი, საკონტაქტო ტელეფონი), ვიზიტის  დანიშნულების, შემოსვლისა და გასვლის დროის დაფიქსირებით;

o    მშობლებთან ან სხვა გარეშე პირებთან კომუნიკაციის დროს უპირატესობა მიანიჭეთ დისტანციურ შეხვედრებს.“ (სტილი დაცულია!).

 

გარდა იმისა, რომ სკოლა მზად არის სწავლის განახლებისათვის და  შეძენილი აქვს   ზოგადი რეკომენდაციებით სწავლის დაწყებისა და სკოლის დასუფთავება-ჰიგიენისთვის გათვალისწინებული ყველა საშუალება, სკოლაში მოსწავლეთა და თანამშრომელთა  უსაფრთხოებაზე მუდმივად ზრუნავენ აღმზრდელები და თანამშრომელთა სპეციალური ჯგუფი, რომლებიც მუდმივ  მონიტორინგს აწარმოებენ სკოლის შენობაში პირბადის გამოყენების,   ჰიგიენისა და დისტანციის დაცვის უპირობოდ შესრულების მიზნით;

            აღსანიშნავია, რომ დღემდე სკოლა „ალბონის“ მოსწავლეთა და მასწავლებელთა საზოგადოებაში არ დაფიქსირებულა ინფექციის შიდა გადაცემის შემთხვევები, რაც გარდა ზემოაღნიშნულისა, იმითაცაა განპირობებული, რომ სკოლა „ალბიონის“ მასწავლებელთა და თანამშრომელთა 85% ვაქცინირებულია და გარდა ამისა სისტემატურად (აცრილი თანამშრომლებისთვის - 2 კვირაში ერთხელ PCR ტესტით, ხოლო აუცრელებისთვის კვირაში ერთხელ სწრაფი ტესტით) ხდება სკოლის ყველა თანამშრომლის ტესტირება.

 

!!!  გთხოვთ, კიდევ ერთხელ გაეცნოთ და ზედმიწევნით შეასრულოთ ზემოაღნიშნული რეგულაციებით განსაზღვრული  მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის ვალდებულებები:

 

Ø  უმნიშვნელოვანესია, რომ მშობლებმა შეგვიწყოთ ხელი, რეგულაციების დაცვით მოსწავლეთა სკოლაში მიღებაში. ამისათვის, უმორჩილესად გთხოვთ, სკოლაში გამოცხადებისას და გაკვეთილების შემდეგ  დავიცვათ დისტანცია. ნუ შევქმნით დაჯგუფებებს  სკოლის შემოსასვლელებთან, რათა თავიდან ავიცილოთ ხალხმრავალი შეკრებები და ვირუსების გადადებისა და გავრცელების შესაძლებლობა. ეს განსაკუთრებით ეხება შემოსასვლელს სკოლის ეზოდან, ვინაიდან ძირითადად აქედან ხდება  დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეთა მიღება-გაცილება.

Ø  გთხოვთ, დაიცვათ წესრიგი და იქონიოთ ? პირბადე  ჩვენი და თქვენი შვილების უსაფრთხოებისთვის, სკოლაში და მის გარეთ.

ასევე:

·         ცხელების/რესპირატორული დაავადების ნებისმიერი სიმპტომის შემთხვევაში არ გაუშვათ მოსწავლე სკოლაში;

·         ცხელების/რესპირატორული დაავადების სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში დროულად გაიყვანეთ მოსწავლე სკოლიდან და უზრუნველყავით ბავშვის მიმართვა ოჯახის ექიმთან, დაუკავშირდით  112-ს ან ცხელების ცენტრ, შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების მისაღებად და პსრ-ტესტირების ჩასატარებლად;

·         სახლის პირობებში ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შემთხვევაში შეატყობინეთ  კლასის  დამრიგებელს;

·         ნებისმიერი მიზეზით მოსწავლის სკოლაში გამოუცხადებლობის შესახებ უნდა ეცნობოს დამრიგებელს გაკვეთილების დაწყებამდე, წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ ვერ დაგიკავშირდით, ვალდებულნი ვართ შევატყობინოთ 112-.  

·         დამრიგებელს მიეცით მინიმუმ 2 საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, საჭიროების შემთხვევაში სასწრაფოდ დასაკავშირებლად;

·         განსაკუთრებულად გთხოვთ, ზედმიწევნით აუხსნათ ბავშვებს, დაიცვან მინიმუმ 1 მეტრიანი დისტანცია სასკოლო სივრცეშიც და შემოსასვლელთანაც.

·         გააკონტროლეთ ყოველ დილით რათა თქვენმა შვილებმა იქონიონ პირბადე, ნივთები პირადი ჰიგიენისთვის , საკუთარი წყლის მარკირებული ბოთლი, ე.წ. „ლანჩ-ბოქსი“ და სასწავლო ნივთები; ესაუბრეთ მათ, რომ საჭიროა პირბადე მოირგონ სახეზე ისე, რომ იგი სრულყოფილად ფარავდეს ცხვირს, პირს და ნიკაპს.

·         სკოლაში სასწავლო პროცესი იწყება 9.30 სთ. გთხოვთ, მაქსიმალურად

             გამორიცხეთ მოსწავლეთა დაგვიანება.

·         აუცილებლობის შემთხვევაში, საგაკვეთილო პროცესის დროს  მოსწავლის სკოლიდან გაყვანისათვის,  მშობელი უნდა დაუკავშირდეს   დამრიგებელს და მოსწავლეს გამოუშვებენ სკოლიდან დათქმულ დროს სპეციალური საშვით;

·         ყველა თქვენთვის საინტერესო საკითხზე მიმართეთ დამრიგებლებს ან დირექციას;

 

ჩვენ ყოველთვის გვიხარია მშობლებთან შეხვედრა და სკოლაში მიღება,მაგრამ ამ ეტაპზე:

ü  მშობლის სკოლის შენობაში  შემოსვლა შვილის დალოდების მიზნით შეზღუდულია.

ü  დამრიგებლები მშობლებთან შეხვედრებს გამართავენ დისტანციურად წინასწარ დადგენილ დროს.

ü  მშობელთა კრებები ჩატარდება ონლაინ ფორმატში, თქვენთვის მოსახერხებელი პლატფორმის მეშვეობით, დამრიგებელთან შეთანხმებით.

 

მოგიწოდებთ:

გავუფრთხილდეთ საკუთარ და ირგვლივ მყოფთა ჯანმრთელობას .

დარწმუნებული ვარ, ერთობლივი ძალისხმევით შევძლებთ ყველა სირთულის გადალახვას

 

თქვენი თანადგომის და მხარდაჭერის იმედით,

შპს არასახელმწიფო საერო სკოლა „ალბიონის“ დირექცია.


2022-2023 სასწავლო წელი

საგნობრივი კათედრების მიერ შერჩეული

გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოები

 

 

კლასი

საგანი

სახელმძღვანელოს დასახელება

გამომცემლობა

ავტორები

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

ქართული ენა

შპს "გაზეთი საქართველოს მაცნე"

.როდონაია ლ.ვაშაკიძე მ.მირიანაშვილი ქ.თოფაძე

1

მათემატიკა

მათემატიკა

"ავთანდილ საგინაშვილი"

.ბექაური ა.საგინაშვილი

1

ინგლისური

New building blocks 1

"ბაკურ სულაკაური"

 

1

ბუნებისმეტყველება

ბუნება

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა"

. კვანტალიანი თ. კვანტალიანი მ.ლევიძე ლ.მიქიაშვილი მ.ბლიაძე რ.ახვლედიანი

1

მუსიკა

მუსიკა და ბავშვები

შპს "წყაროსთვალი"

.ოთიაშვილი ი.გაბუნია

1

სახვითი  და გამოყენებითი ხელოვნება

ხელოვნება

შპს "გამომცემლობა
"კლიო

.კლდიაშვილი ნ.ღაღანიძე

1

სპორტი

"ფიზიკური აღზრდა
და სპორტი"

შპს "გამომცემლობა
"პეგასი"

.კიკალიშვილი

2

ქართული ენა და ლიტერატურა

"ქართული ენა"

შპს "გაზეთი საქართველოს მაცნე"

.როდონაია ლ.ვაშაკიძე მ.მირიანაშვილი ქ.თოფაძე

2

მათემატიკა

"მათემატიკა"

"ავთანდილ საგინაშვილი"

.ბექაური ა.საგინაშვილი

2

ინგლისური

New building blocks 2

"ბაკურ სულაკაური"

 

2

ბუნებისმეტყველება

ბუნება"

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა"

. კვანტალიანი თ. კვანტალიანი მ.ლევიძე ლ.მიქიაშვილი მ.ბლიაძე რ.ახვლედიანი

2

მუსიკა

"მუსიკა და ბავშვები"

შპს "წყაროსთვალი"

.ოთიაშვილი ი.გაბუნია

2

სახვითი  და გამოყენებითი ხელოვნება

"ხელოვნება"

შპს "გამომცემლობა
"კლიო

. კლდიაშვილი ნ. ღაღანიძე

2

სპორტი

"ფიზიკური აღზრდა
და სპორტი"

შპს "გამომცემლობა
"პეგასი"

.კიკალიშვილი

2

რუსული ენა

"რუსული ენა დ1"

შპს "ოცდამეერთე"

მარინა ბარსეგოვა

3

ქართული ენა და ლიტერატურა

"ქართული ენა"

შპს "გაზეთი საქართველოს მაცნე"

.როდონაია ლ.ვაშაკიძე მ.მირიანაშვილი ქ.თოფაძე

3

მათემატიკა

"მათემატიკა"

"ავთანდილ საგინაშვილი"

.ბექაური ა.საგინაშვილი

3

ინგლისური

New building blocks 3

"ბაკურ სულაკაური"

 

3

ბუნებისმეტყველება

"ბუნება"

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა"

. ბლიაძე
. ახვლედიანი

3

მე და საზოგადოება

"მე და საზოგადოება"

შპს "გამომცემლობა სიდი-ეკონომიკური განათლებისა დაგანვითრების ცენტრი"

.ტალახაძე

3

მუსიკა

"მუსიკა და ბავშვები"

შპს "წყაროსთვალი"

.ოთიაშვილი ი.გაბუნია

3

სახვითი  და გამოყენებითი ხელოვნება

"ხელოვნება"

შპს "გამომცემლობა
"კლიო

. კლდიაშვილი ნ. ღაღანიძე

3

სპორტი

"ფიზიკური აღზრდა
და სპორტი"

შპს "გამომცემლობა
"პეგასი"

.კიკალიშვილი

3

რუსული ენა

"რუსული ენა დ1"

შპს "ოცდამეერთე"

მარინა ბარსეგოვა

4

ქართული ენა და ლიტერატურა

"ქართული ენა"

შპს
"საქართველოს მაცნე"

.როდონაია ლ.ვაშაკიძე მ.მირიანაშვილი ქ.თოფაძე

4

ინგლისური

New building blocks 4

"ბაკურ სულაკაური"

 

4

ბუნებისმეტყველება

"ბუნება"

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა"

. ბლიაძე
. ახვლედიანი

4

მე და საზოგადოება

"მე და საზოგადოება"

შპს "გამომცემლობა სიდი-ეკონომიკური განათლებისა დაგანვითრების ცენტრი"

.ტალახაძე

4

მუსიკა

"მუსიკა და ბავშვები"

შპს "წყაროსთვალი"

.ოთიაშვილი ი.გაბუნია

4

სახვითი  და გამოყენებითი ხელოვნება

სახვითი  და გამოყენებითი ხელოვნება

შპს "გამომცემლობა
"კლიო

. კლდიაშვილი ნ. ღაღანიძე

4

სპორტი

"ფიზიკური აღზრდა
და სპორტი"

შპს "გამომცემლობა
"პეგასი"

.კიკალიშვილი

4

მათემატიკა

"მათემატიკა"

"ავთანდილ საგინაშვილი"

. ბექაური
. საგინაშვილი

4

რუსული ენა

"რუსული ენა დ2"

შპს "ოცდამეერთე"

მარინა ბარსეგოვა

5

ქართული ენა და ლიტერატურა

"ქართული ენა და ლიტერატურა"

შპს "საგამომცემლო სახლი სწავლანი"

.როდონაია ნ.ნაკუდაშვილი ა.არაბული მ.ხუციშვილი მ.ქურციკიძე

5

მათემატიკა

"მათემატიკა"

"ავთანდილ საგინაშვილი"

.ბექაური ა.საგინაშვილი

5

ინგლისური

New building bridges 5

"ბაკურ სულაკაური"

 

5

ჩვენი საქართველო

"ჩვენი საქართველო"

შპს "გამომცემლობა
"კლიო

.ავთანდილაშვილი ნ.ელიზბარაშვილი რ.თოფჩიშვილი
და სხვა

5

მუსიკა

"მუსიკა"

შპს "გამომცემლობა
"კლიო

.ქუმსიშვილი რ.ჯულაყიძე მ.ოთიაშვილი ი.მიქაძე ი.გაბუნია

5

სახვითი  და გამოყენებითი ხელოვნება

"ხელოვნება"

შპს "გამომცემლობა
"კლიო

. კლდიაშვილი ნ. ღაღანიძე

5

ბუნებისმეტყველება

"ბუნება"

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა"

.ბლიაძე რ.ახვლედიანი

5

რუსული ენა

"რუსული ენა დ3"

შპს "ოცდამეერთე"

მარინა ბარსეგოვა

6

ქართული ენა და ლიტერატურა

"ქართული ენა და ლიტერატურა"

შპს "საგამომცემლო სახლი სწავლანი"

.როდონაია ნ.ნაკუდაშვილი ა.არაბული მ.ხუციშვილი მ.ქურციკიძე

6

მათემატიკა

"მათემატიკა"

"ავთანდილ საგინაშვილი"

.ბექაური ა.საგინაშვილი

6

ინგლისური

New building bridges 6

"ბაკურ სულაკაური"

 

6

ბუნებისმეტყველება

"ბუნება"

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა"

.ბლიაძე რ.ახვლედიანი

6

ჩვენი საქართველო

"ჩვენი საქართველო"

შპს "გამომცემლობა
"კლიო

.ავთანდილაშვილი ნ.ელიზბარაშვილი რ.თოფჩიშვილი
და სხვა

6

მუსიკა

"მუსიკა"

შპს "გამომცემლობა
"კლიო

.ქუმსიშვილი რ.ჯულაყიძე მ.ოთიაშვილი ი.მიქაძე ი.გაბუნია

6

სახვითი  და გამოყენებითი ხელოვნება

"ხელოვნება"

შპს "გამომცემლობა
"კლიო

. კლდიაშვილი ნ. ღაღანიძე

6

რუსული ენა

"რუსული ენა დ4"

შპს "ოცდამეერთე"

მარინა ბარსეგოვა

7

ქართული ენა და ლიტერატურა

ქართული ენა და ლიტერატურა

"შპს საგამომცემლო
"სწავლანი"

. როდონაია
. ნაკუდაშვილი
. არაბული
. ხუციშვილი
. ბენაშვილი
. რაზმაძე

7

მათემატიკა

მათემატიკა

"ავთანდილ საგინაშვილი"

. ბექაური
. საგინაშვილი
. ბექაური

7

ინგლისური

New building bridges 7

"ბაკურ სულაკაური"

 

7

ისტორია

ისტორია

"შპს ლოგოს პრესი"

. სურგულაძე გ. გამყრელიძე ზ. კიკნაძე
. პატარიძე ნ. მინდაძე
. სუმბათაშვილი მ. ქურთუბაძე
. შალვაშვილი ლ. კერესელიძე თ. უზუნაშვილი

7

მოქალაქეობა

მოქალაქეობა

შპს "გამომცემლობა
"კლიო

. სიმსივე მ. გოგლაძე
. ჯინჭარაძე

7

გეოგრაფია

გეოგრაფია

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა"

. ბლიაძე
. კერესელიაძე

7

მუსიკა

მუსიკა

"შპს წყაროსთვალი"

. ოთიაშვილი ი. მიქაძე

7

სახვითი  და გამოყენებითი ხელოვნება

სახვითი  და გამოყენებითი ხელოვნება

შპს "გამომცემლობა
"კლიო

.კლდიაშვილი ნ. ღაღანიძე
. ჯაყელი

7

ფიზიკა

ფიზიკა

შპს გამომცემლობა "კლიო" და შპს გამომცემლობა "მერიდიანი"

. ქანთარია ლ. ჩიჩუა
. სეფიაშვილი თ. ხუჭუა

7

ბიოლოგია

ბიოლოგია

შპს "ტრიასი"

. ზაალიშვილი თ. ზარდიაშვილი

7

რუსული ენა

რუსული ენა ს III

შპს გამომცემლობა
"არტანუჯი"

. ლორთქიფანიძე ი. ჩხეიძე
. ჩიმაკაძე

8

ქართული ენა და ლიტერატურა

"ქართული ენა და ლიტერატურა"

"შპს - საგამომცემლო სახლი სწავლანი"

.როდონაია ნ.ნაკუდაშვილი

8

მათემატიკა

"მათემატიკა"

ავთანდილ საგინაშვილი

. ბექაური
. საგინაშვილი

8

ინგლისური

New building bridges 8

"ბაკურ სულაკაური"

 

8

ქიმია

"ქიმია"

შპს " გაზეთი საქართველოს მაცნე

. ბუთხუზი

8

ფიზიკა

"ფიზიკა"

"კლიო" "მერიდიანი"

.ქანთარია ლ.ჩიჩუა

8

ბიოლოგია

"ბიოლოგია"

შპს "ტრეასი"

. ზაალიშვილი თ. იოსებაშვილი

8

ისტორია

"ისტორია"

შპს "ლოგოს პრესი"

. სურგულაძე

8

რუსული ენა

"რუსული ენა ს IV"

შპს გამომცემლობა
"არტანუჯი"

. ლორთქიფანიძე ი. ჩხეიძე
. ჩიმაკაძე

8

მუსიკა

"მუსიკა"

"წყაროსთვალი"

. ოთიაშვილი ი. მიქაძე

8

სამოქალაქო განათლება

"მოქალაქეობა"

შპს "დიოგენე"

. ბაჩილავა

8

გეოგრაფია

"ფიზიკური გეოგრაფია"

"ბაკურ სულაკაური"

. ბლიაძე სეხნიაშვილი

8

სახვითი  და გამოყენებითი ხელოვნება

"ხელოვნება"

"კლიო"

. კლდიაშვილი ნ. ღაღანიძე

9

ქართული ენა და ლიტერატურა

"ქართული ენა და ლიტერატურა"

"შპს - საგამომცემლო სახლი სწავლანი"

.როდონაია ნ.ნაკუდაშვილი

9

მათემატიკა

"მათემატიკა"

"ავთანდილ საგინაშვილი"

ბექაური,
საგინაშვილი

9

ინგლისური

Right on 3

"ბაკურ სულაკაური"

Jenny Dooley

9

ქიმია

"ქიმია"

"საქართველოს მაცნე"

. ბუთხუზი

9

ფიზიკა

"ფიზიკა"

"კლიო" "მერიდიანი"

. ქანთარია ლ. ჩიჩუა

9

ბიოლოგია

"ბიოლოგია"

შპს "ტრეასი"

. ზაალიშვილი თ. ზარდიაშვილი

9

ისტორია

"საქართველოს ისტორია"

"ლოგოს პრესი"

სურგულაძეკეკელია მურუსიძე

9

სამოქალაქო განათლება

"სამოქალაქო განათლება"

"დიოგენე"

. ბაჩილავა

9

რუსული ენა

"რუსული ენა ს V"

შპს გამომცემლობა
"არტანუჯი"

. ლორთქიფანიძე ი. ჩხეიძე
. ჩიმაკაძე

9

მუსიკა

მუსიკა

"საქართველოს მაცნე"

. სულაქველიძე

9

გეოგრაფია

"საქართველოს გეოგრაფია"

"ბაკურ სულაკაური"

. ბლიაძე

9

სახვითი  და გამოყენებითი ხელოვნება

"ხელოვნება"

"ბაკურ სულაკაური"

. იოსელიანი ს. ქებურია

10

ქართული ენა და ლიტერატურა

"ქართული ენა და ლიტერატურა"

"შპს - საგამომცემლო სახლი სწავლანი"

.როდონაია ნ.ნაკუდაშვილი

10

მათემატიკა

"მათემატიკა"

"ავთანდილ საგინაშვილი"

ბექაური,
საგინაშვილი

10

ინგლისური

Tune up 2.

შპს ბაკურ სულაკაური

. ჯაფარიძე

10

ქიმია

"ქიმია"

შპს გაზეთი საქართველოს მაცნე

. ბუთხუზი

10

ფიზიკა

"ფიზიკა"

შპს გაზეთი საქართველოს მაცნე

. შენგელია

10

ბიოლოგია

"ბიოლოგია"

შპს "ტრიასი"

. ზაალიშვილი თ. იოსებაშვილი

10

ისტორია

"ისტორია"

შპს დიოგენე

. ახმეტელი
. ლორთქიფანიძე
. მურღულია

10

საქართველოს ისტორია

"საქართველოს ისტორია"

შპს დიოგენე

. ახმეტელი
. ლორთქიფანიძე
. მურღულია

10

მოქალაქეობა

"სამოქალაქო განათლება"

შპს დიოგენე

. ბაჩილავა

10

რუსული ენა

"რუსული ენა ს VI"

შპს გამომცემლობა
"არტანუჯი"

. ლორთქიფანიძე ი. ჩხეიძე
. ჩიმაკაძე

10

გეოგრაფია

"მსოფლიოს გეოგრაფია"

შპს დიოგენე

. ჯიშკარიანი

10

მუსიკა

"მუსიკა'

შპს გამომცემლობა პეგასი

. ბარამიძე

10

სახვითი  და გამოყენებითი ხელოვნება

ხელოვნება
(მასწავლებლის წიგნი)

შპს გამომცემლობა კლიო

. კლდიაშვილი ნ. ღაღანიძე

11

ქართული ენა და ლიტერატურა

"ქართული ენა და ლიტერატურა"

"შპს - საგამომცემლო სახლი სწავლანი"

.როდონაია ნ.ნაკუდაშვილი

11

მათემატიკა

"მათემატიკა"

"ინტელექტი"

.გოგიშვილი

11

ინგლისური

Gateway B1

"macmillan"

David Spencer

11

ქიმია

"ქიმია"

"კლიო"

. ანდრონიკაშვილი დ. გულაია

11

ფიზიკა

"ფიზიკა"

"კლიო" "მერიდიანი"

. ქანთარია ლ. ჩიჩუა

11

ბიოლოგია

"ბიოლოგია"

შპს "ტრეასი"

. ზაალიშვილი თ. იოსებაშვილი

11

ისტორია

"ისტორია"

"ბაკურ სულაკაურის"
გამომცემლობა

.კიღურაძე გ.სანიკიძე

11

რუსული ენა

"რუსული ენა ს VII"

შპს გამომცემლობა
"არტანუჯი"

. ლორთქიფანიძე ი. ჩხეიძე
. ჩიმაკაძე

11

გეოგრაფია

"გლობალური გეოგრაფია"

შპს გამომცემლობა
"მერიდიანი"
და "კლიო"

. დავითაშვილი ნ. ელიზბარაშვილი

12

ქართული ენა და ლიტერატურა

"ქართული ენა და ლიტერატურა"

"შპს - საგამომცემლო სახლი სწავლანი"

.როდონაია ნ.ნაკუდაშვილი

12

მათემატიკა

"მათემატიკა"

"ინტელექტი"

.გოგიშვილი

12

ინგლისური

Gateway B1+

"macmillan"

David Spencer

12

ისტორია

"ისტორია"

"ბაკურ სულაკაურის"
გამომცემლობა

.კიღურაძე გ.სანიკიძე

12

რუსული ენა

"რუსული ენა ს VIII"

შპს გამომცემლობა
"არტანუჯი"

. ლორთქიფანიძე ი. ჩხეიძე
. ჩიმაკაძე

12

სამოქალაქო თავდაცვა
და უსაფრთხოება

"სამოქალაქო თავდაცვა
და უსაფრთხოება"

შპს გამომცემლობა "სიდი"  - ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი

. ტალახაძესკოლის გალერეა

საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი