სკოლის რეჟიმი

მთავარი » სკოლა » სკოლის რეჟიმი

სკოლის რეჟიმი

არასახელმწიფო საერო სკოლა "ალბიონის”
სასწავლო განრიგი


2022 - 2023 სასწავლო წელი

 
 

I კლასები
შესვენებაII კლასი
შესვენებაIII-XII კლასები
შესვენება
1 930 - 1005 20 წთ.930 - 1010
15 წთ.
930 - 1015
10 წთ.
2 1025 - 1000
20 წთ.
1025 - 1105
15 წთ.
1025 - 1110
10 წთ.
3 1120 - 1155
20 წთ.
1120 - 1200
15 წთ.
1120 - 1205
10 წთ.
4 1215 - 1250
20 წთ.
1215 - 1255 15 წთ.
1215 - 130010 წთ.
5 1310 - 1345
15 წთ.1310 - 1350 10 წთ.
1310 - 13555 წთ.
6 1400 - 1435
15 წთ.
1400 - 1440 10 წთ.
1400 - 14455 წთ.
7


1450 - 1535

 
 
  

2022 – 2023 სასწავლო წლის კალენდარი

 

სასწავლო წელი იწყება 2022 წლის 15 სექტემბერს და მთავრდება: პირველ და მეთორმეტე კლასებში 2023 წლის 25 მაისს, II - XI კლასებში 2023 წლის 16 ივნისს

 

I სემესტრი

2022 წლის 15 სექტემბრიდან 29 დეკემბრის ჩათვლით

 

II სემესტრი

 2023 წლის 16 იანვრიდან 16 ივნისის ჩათვლით

 

არდადეგები:


საშობაო - 29 დეკემბრიდან - 13 იანვრის ჩათვლით

სააღდგომო - 14 აპრილიდან 18 აპრილის ჩათვლით

 

დასვენების დღეები, რომლებიც არ მოექცა არდადეგებში:

 

14 ოქტომბერი – სვეტიცხოვლობა

23 ნოემბერი – გიორგობა

19 იანვარი - ნათლისღება

3 მარტი - დედის დღე

8 მარტი - ქალთა საერთაშორისო დღე

9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღე

12 მაისი - წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღე

26 მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე

 

აღდგომა - 2023 წლის 16 აპრილი

სკოლის გალერეა

საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
ბიბლიოთეკა 1