სკოლის რეჟიმი

მთავარი » სკოლა » სკოლის რეჟიმი

სკოლის რეჟიმი

არასახელმწიფო საერო სკოლა "ალბიონის”
სასწავლო განრიგი


2023 - 2024 სასწავლო წელი

 


I კლასები
შესვენებაII კლასი
შესვენებაIII-XII კლასები
შესვენება
1 930 - 1005 20 წთ.930 - 1010
15 წთ.
930 - 1015
10 წთ.
2 1025 - 1000
20 წთ.
1025 - 1105
15 წთ.
1025 - 1110
10 წთ.
3 1120 - 1155
20 წთ.
1120 - 1200
15 წთ.
1120 - 1205
10 წთ.
4 1215 - 1250
20 წთ.
1215 - 1255 15 წთ.
1215 - 130010 წთ.
5 1310 - 1345
15 წთ.1310 - 1350 10 წთ.
1310 - 13555 წთ.
6 1400 - 1435
15 წთ.
1400 - 1440 10 წთ.
1400 - 14455 წთ.
71450 - 1535 

2023 – 2024 სასწავლო წლის კალენდარი


სასწავლო წელი იწყება 2023 წლის 15 სექტემბერს და მთავრდება:

პირველ კლასებში - 2024 წლის 31 მაისს

მეთორმეტე კლასებში 2024 წლის 24 მაისს

II - XI კლასებში 2024 წლის 21 ივნისს

I სემესტრი

2023 წლის 15 სექტემბრიდან 29 დეკემბრის ჩათვლით


II სემესტრი

2024 წლის 17 იანვრიდან 21 ივნისის ჩათვლით


არდადეგები:


საშემოდგომო - 30 ოქტომბრიდან 3 ნოემბრის ჩათვლით

საშობაო - 30 დეკემბრიდან 16 იანვრის ჩათვლით

სააღდგომო - 2 მაისიდან 7 მაისი ჩათვლით


დასვენების დღეები, რომლებიც არ მოექცა არდადეგებში:


23 ნოემბერი - გიორგობა

19 იანვარი - ნათლისღება

8 მარტი - ქალთა საერთაშორისო დღე

9 აპრილი - საქართველოს დამოუკიდებლბის აღდგენის დღე

9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღე


აღდგომა - 2024 წლის 5 მაისი

სკოლის გალერეა

საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი