საპატიო ალბიონელები

მთავარი » მოსწავლეები » საპატიო ალბიონელები

საპატიო ალბიონელები

საპატიო ალბიონელები

ლევან კანკავა 2004-2005 სასწავლო წლის კურსდამთავრებული.
2005 წელს ჩაირიცხა ESM - ში ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტზე 100% გრანტით. 

 
ქათევან კანკავა  2006-2007 სასწავლო წლის კურსდამთავრებული.
2007  წელს ჩაირიცხა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში, მედიცინის ფაკულტეტზე, 100%-იანი გრანტით. 


ქეთევან გივიშვილი 2008-2009 სასწავლო წლის კურსდამთავრებული.
2009 წელს ჩაირიცხა თსუ იურიდიულ ფაკულტეტზე, 100%-იანი გრანტით. მიიღო ვერცხლის მედალი.
ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადაში, მშობლიურ ენასა და ლიტერატურაში მოიპოვა ქვეყანაში პირველი ადგილი.
 
ლევან ბრელიძე 2010-2011 სასწავლო წლის კურსდამთავრებული, ოქროს მედალოსანი,  თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირება მენეჯმენტში, ფინანსებში, მარკეტინგში, I კურსის სტუდენტი, 100%-იანი გრატნი. 
   
მიხეილ ჯორჯიაშვილი  2010-2011 სასწავლო წლის კურსდამთავრებული, ვერცხლის მედალოსანი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის I კურსის სტუდენტი, 100%-იანი გრატნი. 
   
ლევან მექერიშვილი  2013-2014 სასწავლო წლის კურსდამთავრებული, ოქროს მედალოსანი, თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების I კურსის სტუდენტი, 100%-იანი გრატნი.
   
დიმიტრი მანგოშვილი 2014-2015 სასწავლო წლის კურსდამთავრებული, ოქროსმედალოსანი, თავისუფალი უნივერსიტეტის, სამართლის სკოლის პირველი კურსის სტუდენტი, 50 % -იანი გრანტი.
   
ნათია  
ბურჯანაძე
2014-2015 სასწავლო წლის კურსდამთავრებული, ოქროსმედალოსანი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველი კურსის სტუდენტი, 100 % -იანი გრანტი.
   
მიხეილ ცოტნიაშვილი 2014-2015 სასწავლო წლის კურსდამთავრებული, ოქროსმედალოსანი, თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის   პირველი კურსის სტუდენტი, 100 % -იანი გრანტი. 
   
გიორგი თხელიძე 2014-2015 სასწავლო წლის კურსდამთავრებული, ოქროსმედალოსანი, თავისუფალი უნივერსიტეტის საერთაშორისო  ურთიერთობების ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტი, 70 % -იანი გრანტი.  

სკოლის გალერეა

საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი