კურსდამთავრებულები

მთავარი » მოსწავლეები » კურსდამთავრებულები

კურსდამთავრებულები

2013-2014 სასწავლო წელი

აღმზრდელი მ. ბერიაშვილი
მე-12/I კლასი

გვარი, სახელი

სად ჩაირიცხა

ჩარიცხვის წელი

შენიშვნა

ალელიშვილი ანა

თსუ. - ქართული ფილოლოგია

2014 .

50%-იანი გრანტი

ბექაური სალომე

თსუ. სამართალი

2014 .

100%-იანი გრანტი

გიგანი მანანა

თავისუფალი უნივერსიტეტი - საერთაშორისო ურთიერთობანი

2014 .

100%-იანი გრანტი

გოგნიაშვილი გიორგი

სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია - წიგნის დიზაინი და ილუსტრაცია

2014 .

50%-იანი გრანტი

დადუნაშვილი დავითი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - სამართალმცოდნეობა

2014 .

50%-იანი გრანტი

თაფლიაშვილი ბექა

თსუ- ეკონომიური ფაკ

2014 .

50%-იანი გრანტი

სოფრომაძე თამარ

საქ. აგრარული უნივერსიტეტი - ბიზნესის ადმინისტრირება

2014 .

-

სოფრომაძე სანდრო

ილიას სახ. უნივერსიტეტი ბიზნესის ადმინისტრირება

2014 .

-

მექერიშვილი ლევან

თავისუფალი უნივერსიტეტი - ბიზნესის ადმინისტრირება

2014 .

100%-იანი გრანტი

ობოლაძე ანა

თსუ. - საზ. გეოგრაფია, პოლიტიკის მეცნიერებები, ფსიქოლოგია

2014 .

50%-იანი გრანტი

პაპასქირი ლელა

საქართველოს უნივერსიტეტი - ჯანდაცვის ადმინისტრირება

2014 .

-

ქოროღლიშვილი ჯანო

ილიას სახ. უნივერსიტეტი - სამართალი

2014 .

50%-იანი გრანტი

ჭიაბერაშვილი მარიამ

ილიას სახ. უნივერსიტეტი - მათემატიკა, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

2014 .

50%-იანი გრანტი

კვანტალიანი ნუცა

საქართველოს უნივერსიტეტი - სამართალმცოდნეობა

2014 .

 

კურტანიძე ჯიმშერი

საქართველოს უნივერსიტეტი - სამართალმცოდნეობა

2014 .

 

 

აღმზრდელი  ვ. ჩიფჩიური 

მე-12/II კლასი

გვარი, სახელი

სად ჩაირიცხა

ჩარიცხვის წელი

შენიშვნა

ეპიტაშვილი მეგი

სამედიცინო უნივერსიტეტი - საზ. ჯანდაცვის საბაკალავრო პროგრამა

2014 .

70%-იანი გრანტი

ეპიტაშვილი ქეთევან

კავკასიის უნივერსიტეტი - სამართლის საბაკალავრო პროგრამა

2014 .

50%-იანი გრანტი

იობაშვილი ირაკლი

სამედიცინო უნივერსიტეტი - საქთნო საქმე

2014 .

-

მაისურაძე ლაშა

შავი ძღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი - საჯარო ადმინისტრირება და სახ. მმართველობა

2014 .

-

მარკოზაშვილი ანდრო

სეუ - ფინანსები, მენეჯმენტი

2014 .

-

სანაია მარიამ

თავისუფალი უნივერსიტეტი - სამართალი

2014 .

70%-იანი გრანტი

ფაილოძე მარიამ

თავისუფალი უნივერსიტეტი - მართვა და საზ. მეცნიერებები

2014 .

100%-იანი გრანტი

ყელბერაშვილი ლაშა

თსუ - ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია

2014 .

50%-იანი გრანტი

ღუჭაშვილი იმედა

სეუ - ფინასები

2014 .

-

ჯამასპაშვილი ლაშა

თსუ - ეკონომიკა

2014 .

100%-იანი გრანტი

 

2000-2001 სასწავლო წელი

აღმზრდელი   ნ. ქავთარაძე
მე-11 კლასი

გვარი, სახელი

სად ჩაირიცხა

ჩარიცხვის წელი

შენიშვნა

ბრეგვაძე თეონა

თსუ. სოც. პოლ. მეც. ფაკ.

2001 წ.

 

გაბეჩავა გიორგი

საქ. პოლიტ. ინსტ. იურიდიული

2001 წ.

 

ელგანდაშვილი გიორგი

თსუ- საერთაშორისო სამ.

2001 წ.

 

მაჩაბელი ირაკლი

თსუ, იურიდიული ფაკ.

2001 წ.

 

მეთეფშიშვილი ბექა

თსუ. ფიზიკის ფაკულტეტი

2001 წ.

თეუსუ-საბანკო საქმე

პირველი ოთარი

პოლიტ. ინსტ. ავტომ. ინფ.

2001 წ.

 

ფირცხალავა ალექსანდრე

თსუ- ეკონომიური ფაკ.

2001 წ.

 

ქვრივიშვილი ლევანი

საქ. პოლიტ. ინსტ.

2001 წ.

 

ხვედელიძე ირაკლი

თსუ- ფილოლოგიური ფაკ.

2001 წ.

 

2003-2004 სასწავლო წელი

აღმზრდელი ქ. დალაქიშვილი
მე-11 კლასი

გვარი, სახელი

სად ჩაირიცხა

ჩარიცხვის წელი

შენიშვნა

ბუხრაშვილი ანა

სახელმწიფო სამედიცინო ინსტ. სამკურნალო ფაკ.

2004წ.

 

გეგელაშვილი ნანა

თსუ- ეკონომიური ფაკ.

2004წ.

 

გლოველი ნოდარი

თბილისის ეკონომიური ურთ. სახ. უნივ. ეკონომიური ფაკ.

2005წ.

 

გოგინაშვილი ნინო

თსუ- ეკონომიური ფაკ.

2004წ.

 

დევდარიანი ივანე

სახელმწიფო სამედიცინო ინსტ. სამკურნალო ფაკ.

2004წ.

 

კობიაშვილი დავითი

თსუ- იურიდიული ფაკ.

2004წ.

 

კობახიძე თამარი

თსუ- უცხო ენების ფაკ.

2004წ.

 

მათიაშვილი ლევანი

თსუ- ეკონომიური ფაკ.

2004წ.

 

ივანიძე ირაკლი

თსუ- იურიდიული ფაკ.

2004წ.

 

ჟღენტი თათია

თსუ- ეკონომიური ფაკ.

2004წ.

 

ჩხაიძე გიორგი

თსუ- ეკონომიური ფაკ.

2004წ.

 

საბედაშვილი გიორგი

თსუ- იურიდიული ფაკ.

2004წ.

 

ფეიქრიშვილი ნინო

თსუ- იურიდიული ფაკ.

2004წ.

 

2004-2005 სასწავლო წელი

აღმზრდელი   ვ. ჩიფჩიური
მე-11 კლასი

გვარი, სახელი

სად ჩაირიცხა

ჩარიცხვის წელი

გრანტი

შენიშვნა

აბაიშვილი ანა

თსუ- იურიდიული ფაკ.

2005

100 %

 

გოგოხია გიორგი

ეკონ. ურთ. სახ. ინსტ. სამართალმცოდნ.

2005

100 %

 

გათენაძე მაკა

თბ. უცხო ენების ინსტ. ინგლისური

2005

-

 

გლოველი შოთა

ეკონომ. ურთ. სახ. ინსტ. ფინანსური

2005

100 %

 

მენაბდიშვილი მაკა

თსუ ებრაული ენა და ლიტ.

2005

-

 

ვაჭრიძე თათია

პეტერბურგის უნივერს. ისტ. ფ.

2005

-

 

კანკავა ლევანი

„იესემი" - ბიზნესის ადმინისტრირება

2005

100 %

 

კიკნაძე ბერიკა

თბ. სამედიცინო ინსტ.-სამკურნალო

2005

100 %

 

ნოდია ნინო

თბ. სამედიცინო ინსტ.-სამკურნალო

2005

100 %

 

ნებიერიძე ლევანი

ფიზკულტურის ინსტ.

2005

-

 

რეკვავა დავითი

თსუ- თურქეთის ისტორიის ფ.

2005

-

 

ცხვედიანი ელისო

თბ. უცხო ენების ინსტ. - ინგლისური მთარგმნელობით

2005

100 %

 

იაკობიშვილი ნიკა

თსუ

2005

100 %

 

2005-2006 სასწავლო წელი

აღმზრდელი   ნათია ბოკერია
მე-11 კლასი

გვარი, სახელი

სად  ჩაირიცხა

ჩარიცხვის წელი

გრანტი

შენიშვნა

ბეროშვილი ეკატერინე

თავისუფალი უნივერს. ბიზნ. ადმ.

2006

70 %

 

გოგოლაძე ეკა

თეატრისა და კინოს სახ. უნ. ტურიზმი

2006

100 %

 

ივანიძე დავითი

ქართულ-ამერიკ. უნ. ბიზნ. ადმ.

2006

30 %

 

კალანდაძე ხატია

ი. ჭავჭ. სახ. უნივ. ტურიზმის ფაკ.

2006

-

 

კუხიანიძე ქეთევანი

კავკასიის ბიზნესის უნ. ბიზნ. ადმ.

2006

70 %

 

მარიკაშვილი კახა

თსუ- იურიდიული ფაკ.

2007

50 %

 

ნებუნიშვილი ვახტანგი

თსუ. ბიზნესის ადმინისტრირება

2006

70 %

 

ფეიქრიშვილი რუსუდანი

ი. ჭავჭ. სახ. უნ. ევროპისმცოდნეობის

2006

-

 

ფხიკიძე ნინო

თსუ- ბიზნესის ადმინისტრირება

2006

100 %

 

გოგეშვილი გიორგი

თეუსუ

2006

-

 

ფოლადაშვილი თამარი

თბ. სამედიცინო უნივ.

2006

100 %

 

2006-2007 სასწავლო წელი

აღმზრდელი ირმა ნინუა
მე-111კლასი

გვარი, სახელი

სად ჩაირიცხა

ჩარიცხვის წელი

გრანტი

შენიშვნა

ლომსაძე ირაკლი

გრ. რობაქიძის სახ. უნი. „ალმა-მატერი" ბიზნესის ადმინისტრირება

2007

100%

 

კალანდაძე გვანცა

საქართველოს უნივერსიტეტი - ურთიერთობების სკოლა

2007

-

 

ბუნტური თათია

საქართველოს უნივერსიტეტი ურთიერთობების სკოლა

2007

30%

 

ასკილაშვილი ნინო

თავისუფალი უნივერსიტეტი, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი

2007

70%

იესემი

კანკავა ქეთევანი

სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, მედიცინის ფაკ.

2007

100%

 

ვაჭრიძე ნათია

სდასუ- სამედიცინო ფაკულტეტი

2007

-

 

ლუაშვილი დავითი

საქართველოს უნივერსიტეტი- კომპიუტერული ტექნოლოგიების ფაკ.

2008

30%

 

ნებიერიძე თიკო

თსუ- ფილოლოგიური

2008

-

 

ცოცხალაშვილი ვახტანგი

ამერიკული ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი- ბიზნესისა და მართვის ფაკ.

2008

30%

 

ერისთავი შოთა

საქ. ტექნ. უნივ.- ქიმიური ტექნოლოგიებისა და მეტალურგიის ფაკ.

2008

-

 

 

 2006-2007 სასწავლო წელი

აღმზრდელი   ვენერა   ჩიფჩიური
მე-112კლასი

გვარი, სახელი

სად   ჩაირიცხა

ჩარიცხვის   წელი

გრანტი

შენიშვნა

ბანეთიშვილი   ჟუჟუნა

თსუ- ჰუმანიტარული

2007

-

 

გოქსაძე მადლენა

თბ. თავისუფალი უნ. საერთ. სამართალი

2007

50%

 

თორაძე რუსუდანი

ჭავჭ. სახ. უნ. ბიზნესი და მართვა

2007

-

 

უზნაძე გვანცა

„ალმა მატერი", ეკონომიური

2007

-

 

ფხიკიძე თამთა

თსუ- ჰუმანიტარული

2007

30%

 

ჩიტაძე ნინო

ილიას უნივერსიტეტი- ინკლუზიური განათლება

2007

50%

 

წიკლაური ნინო

თეუსუ- ბიზნესი და მართვა

2007

70%

 

ჭრიკიშვილი დავითი

ქართულ-ამერიკული უნ. სამართალ მცოდნეობა

2007

70%

 

ჯავახიშვილი თამარი

თსუ, საფინანსო და საბანკო

2007

50%

 

ჯაღმაიძე დავითი

შავი ზღვის საერთ. უნ. კომპ. ტექნ. და პროგრამირება

2007

30%

 

 

2008-2009 სასწავლო წელი

აღმზრდელი   ვენერა ჩიფჩიური
მე-12 კლასი

გვარი, სახელი

სად ჩაირიცხა

ჩარიცხვის წელი

გრანტი

მედალოსანი

შენიშვნა

ბერკაშვილი ბაჩუკი 

თსუ- ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკ.

2009

100%

 

 

ბეჯიაშვილი გიორგი

თსუ- იურიდიული ფაკ.

2009

30%

 

 

გივიშვილი ქეთევანი

თსუ- იურიდიული ფაკ.

2009

100%

ვერცხლის მედალოსანი

 

გუგუნაშვილი ნათია

თბ. თავისუფალი უნივ. სამართლის სკოლა

2009

70%

ვერცხლის მედალოსანი

 

მეტრეველი უჩა

თსუ- იურიდიული ფაკ.

2009

70%

 

 

რამაზაშვილი მარიამი

თბ. სამედიცინო უნივერსიტეტი. მადიცინის ფაკ.

2009

100%

ვერცხლის მედალოსანი

 

ერაძე ვაჟა

თბ. ეკონომიკურ ურთ. სახ. უნივ. სამართლის სკ.

2009

-

 

 

ოთარაშვილი ანი

შავი ზღვის საერთ. უნივ. ბიზნესის მართვის და სოც. მეც. ფაკ.

2009

70%

ვერცხლის მედალოსანი

 

სალთხუციშვილი დავითი

ქართულ-ამერიკული უნივ. ბიზნესის ადმინისტრირება

2009

30%

 

 

სომხიშვილი თამარი

ი. ჭავჭ. სახ. უნივ. უმაღლესი პრ. პროგრამა ტელეჟურნალ. ფაკ.

2009

-

 

 

მახაური პელაგია

თსუ- იურიდიული ფაკ.

2009

100%

ვერცხლის მედალოსანი

 

 

2009-2010 სასწავლო წელი

აღმზრდელი   ნატო აბუსერიძე
მე-121კლასი

გვარი, სახელი

სად ჩაირიცხა

ჩარიცხვის წელი

გრანტი

მედალოსანი

შენიშვნა

ბარუაშვილი ლუკა

თსუ- ეკონომიკისა და ბიზნ. 

2010

70%

 

 

ბუქიაშვილი მარიამი

თდასუ. სოც. მეც. ბიზნ. და სამ.

2010

-

 

 

გეთიაშვილი გიორგი

სოხუმის სახ. უნ.ეკ. და ბიზ.

2010

-

 

 

გურიელი დიმიტრი

კავკასიის უნივ. ბიზნ. სკოლა

2010

-

 

 

იაშვილი ნათია

თსუ- ეკონომიკისა და ბიზნეს.

2010

70%

ვერცხლი

 

იმნაიშვილი თეონა

სამხატვრო აკადემია

2010

30%

 

 

კანდელაკი ნოდარი

საქ. პოლიტ. ინსტ. სამშენებლო

2010

-

 

 

კვაჭანტირაძე ანა

თსუ- სოც. და პოლიტ. მეც.

2010

70%

ვერცხლი

 

ლობჟანიძე ნინო

თსუ- იურიდიული

2010

70%

ოქრო

 

ლობჟანიძე ხათუნა

თბ. სახ. სამედ. უნ. მედიცინის

2010

30%

ოქრო

 

უსტარაშვილი თორნიკე

თსუ- იურიდიული

2010

100%

 

 

უსტარაშვილი ნათია

ქართ-ამერ. უნ. ბიზნ. სკ.

2010

-

 

 

ფაფიაშვილი გიორგი

თსუ- ეკონომიკისა და ბიზნ.

2010

100%

 

 

ღუჭაშვილი ტარიელი

სდასუ. ეკონომ. და ბიზნ.

2010

-

 

 

მახაური ნინო

თსუ. ჰუმანიტარულ მეც.

2010

100%

 

 

 
 
 
2014-2015 სასწავლო წელი

გვარი, სახელი სასწავლებლის დასახელება ფაკულტეტი მედალოსანი
ქოპილაშვილი ბესარიონ თავისუფალი უნივერსიტეტი ელექტრო და კომპ. ინჟ.
ცოტნიაშვილი მიხეილ თავისუფალი უნივერსიტეტი ბიზნესის ადმინისტრირება ოქრო
კუსრაძე სოფიო კავკასიის უნივერსიტეტი სამართალი
ონოფრიშვილი თორნიკე თავისუფალი უნივერსიტეტი კომპიუტერული ინჟინერია ვერცხლი
კირილენკო მარი კავკასიის უნივერსიტეტი ბიზნესის სკოლა
ბერიძე ვასილ კავკასიის უნივერსიტეტი სამართალი
ბურჯანაძე ნათია სახ. სამ. უნივერსიტეტი მედიცინა ოქრო
ადიკაშვილი გიორგი ტექნიკური უნივერსიტეტი ენერგეტიკა და ელექტრო ინჟ.
ასათიანი ანი ივ. ჯავახიშვილის სახ. უნი. საერთაშორისო ურთ.
კიკოლაშვილი ლექსო თავისუფალი უნივერსიტეტი ბიზნესის ადმინისტრირება ოქრო
ოკინაშვილი ნინო შავი ზღვის საერთ. უნი. ტურიზმი
თხელიძე გიორგი თავისუფალი უნივერსიტეტი საერთაშორისო ურთ. ოქრო
შოშიაშვილი გიორგი ივ. ჯავახიშვილის სახ. უნი. ფსიქოლოგია ოქრო
წერეთელი ქეთევან კავკასიის უნივერსიტეტი ბიზნესის ადმინისტრირება ვერცხლი
ლაგურაშვილი ნიკოლოზი ივ. ჯავახიშვილის სახ. უნი. ეკონომიკა
ეჯიბაშვილი ვანდა აგრარული უნივერსიტეტი ქიმია
ვაშაკიძე თამარ ივ. ჯავახიშვილის სახ. უნი. საზოგადოებრივი გეოგრაფია
თებიძე გიორგი ივ. ჯავახიშვილის სახ. უნი. სამედიცინო
ბუჭყიაშვილი თამთა კავკასიის უნივერსიტეტი ბიზნესის სკოლა
მანგოშვილი დიმიტრი თავისუფალი უნივერსიტეტი სამართალი ოქრო
მდივნიშვილი გიორგი კავკასიის უნივერსიტეტი ბიზნესის სკოლა
მურდალაშვილი მარი კავკასიის უნივერსიტეტი მედიის სკოლა
მჭედლიშვილი დიტო კავკასიის უნივერსიტეტი ბიზნესის სკოლა
გოგნიაშვილი ლაშა აგრარული უნივერსიტეტი კომპიუტერული ინჟინერია


გოგოლი ნატო აგრარული უნივერსიტეტი ბიზნესის ადმინისტრირება
დვალი ზურა კავკასიის უნივერსიტეტი სამართალი
მაისურაძე ავთანდილ აგრარული უნივერსიტეტი ბიზნესის ადმინისტრირება
გოგიჩაშვილი ნუგზარი აგრარული უნივერსიტეტი ბიზნესი
ხეცუარიანი ანტონ კავკასიის უნივერსიტეტი ბიზნეისი მენეჯმენტი
აზნიაშვილი ფიქრია ილიას უნივერსიტეტი ფსიქოლოგია
გაბოძე ნიკა ტექნიკური უნივერსიტეტი ინფორმატიკა
ნასყიდაშვილი ომარ ივ. ჯავახიშვილის სახ. უნი. ისტორია
პაპუნაშვილი გიორგი საქართველოს უნივერსიტეტი საერთაშორისო ურთ.
ცქიტიშვილი ანა ტვილდიანის სამედ. უნი. დიპლომირებული მედიცინა
დიღმელაშვილი გიორგი თავისუფალი უნივერსიტეტი სამართალი
გაბლაია გიორგი ივ. ჯავახიშვილის სახ. უნი.
ბიზნესი
გეგელაშვილი ლუკა
კავკასიის უნივერსიტეტი
ბიზნესი
ისრაელაშვილი მაკა შავი ზღვის საერთ. უნი. ბიზნესი
კანდელაკიშვილი თორნიკე საქართველოს უნი. სამართალი
ბულისკერია კახა კავკასიის უნივერსიტეტი ეკონომიკა
სომხიშვილი გიორგი ტექნიკური უნივერსიტეტი ინფორმატიკა
შაიშვილი ავთანდილ ტექნიკური უნივერსიტეტი ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟ.
შენგელია ნიკა კავკასიის უნივერსიტეტი ბიზნესის სკოლა
ბარნოვი ნიკა ტექნიკური უნივერსიტეტი მშენებლობის მენეჯმენტი
 
 

 
2015-2016 სასწავლო წელი
გვარი, სახელი სასწავლებლის დასახელება ფაკულტეტი გრანტი
ბანეთიშვილი ზურაბი კავკასიის უნივერსიტეტი ბიზნესის ადმინისტრირება 50 %
ბიჭიაშვილი ანა თსუ მათემატიკა 100 %
გიორგაძე სოფიო სამედიცინო უნივერსიტეტი დიპლომი 100 %
გოგია სანდრო თსუ ქიმია-ბიოლოგიის ფაკულტეტი 100 %
დარგუაშვილი მარიამი შავი ზღვის უნივერსიტტი სამართლის ფაკულტეტი 70 %
დიღმელაშვილი ნიკოლოზი გრიგოლ  რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი სტომატოლოგიის ფაკულტეტი
თამაზაშვილი ნინო საქართველოს უნივერსიტეტი საერთაშორისო ურთ.
ილურიძე ერეკლე საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი არქიტექტურის ფაკულტეტი 100 %
ლაზარიაშვილი ამირანი თსუ ეკონომიკის ფაკულტეტი 100 %
მახარაძე დავითი კავკასიის უნივერსიტეტი ბიზნესის ადმინისტრირება
მეზურნიშვილი ლუკა საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი არქიტექტურის ფაკულტეტი 100 %
ნოზაძე ლუკა კავკასიის უნივერსიტეტი ეკონომიკის ფაკულტეტი
უსტარაშვილი ნანა თსუ ქართული ფილოლოგია 100 %
ჩინჩალაძე თამარი შავი ზღვის უნივერსიტეტი საერთაშორისო ურთ. 70 %
ჩოხელი მორისი აგრარული უნივერსიტეტი ელექტრო და კომპ. ინჟინერია 70 %
ჯიქია ლუკა შავი ზღვის უნივერსიტეტი საერთაშორისო ურთ.
ჯოხარიძე ბესიკი კავკასიის უნივერსიტეტი ბიზნესის ადმინისტრირება
გოჩიტაშვილი თეიმურაზი თსუ ეკოლოგიის ფაკულტეტი 70 %
აბესაძე მარიამი აგრარული უნივერსიტეტი ბიზნესის ადმინისტრირება 50 %
ამირანაშვილი ერეკლე საქართველოს უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი
გეგელაშვილი ნუკრი კავკასიის უნივერსიტეტი ეკონომიკის ფაკულტეტი 50 %
გელაშვილი მანანა თსუ სამართლის ფაკულტეტი 100 %
გოგნიაშვილი თამარი აგრარული უნივერსიტეტი ვეტერინარია 100 %
გოგრიჭიანი თეკლა კავკასიის უნივერსიტეტი
100 %
გურული ანდრო თსუ სამართლის ფაკულტეტი 70 %
კაპანაძე ნინო ვერმონტის უნივერსიტეტი (აშშ) ბიზნესის ფაკულტეტი 30 %
კუტალია ბექა კავკასიის უნივერსიტეტი ტურიზმი

50 %
კუცია სალომე თეატრალური ინსტიტუტი კინოსა და დრამის მსახიობი
მამნიაშვილი ანტონ თავისუფალი უნივერსიტეტი ბიზნესის ადმინისტრირება 100 %
მაჭუტაძე არჩილი კავკასიის უნივერსიტეტი ეკონომიკის ფაკულტეტი 100 %
ნარიაშვილი რამაზი  რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი სტომატოლოგიის ფაკულტეტი
ორჯონიკიძე ალექსანდრე კავკასიის უნივერსიტეტი ეკონომიკის ფაკულტეტი
სარიშვილი საბა თსუ სამართლის ფაკულტეტი 100 %
შარაშენიძე მარიამი კონსერვატორია
ჩხაიძე ნათია თავისუფალი უნივერსიტეტი ბიზნესის ადმინისტრირება 100 %
ანესაშვილი შოთიკო გროგოლ რობაქიძის სახ. უნივერსიტეტი სამართლის ფაკულტეტი
მარტაშვილი ლაშა საქართველოს ტექნ. უნივერსიტეტი სამშენებლო ფაკულტეტი
ბარამაძე გიორგი თავისუფალი უნივერსიტეტი სამართლის ფაკულტეტი 70 %
ბუიშვილი ირაკლი კავკასიის უნივერსიტეტი
საერთაშორისო ურთ.
50 %
დარბაისელი ლაშა
კავკასიის უნივერსიტეტი
სამართლის ფაკულტეტი
დვალი ცოტნე კავკასიის უნივერსიტეტი ეკონომიკის ფაკულტეტი 50 %
კერატიშვილი დიანა სამედიცინო უნივერსიტეტი სამკურნალო 100 %
კიკაჩეიშვილი თორნიკე თავისუფალი უნივერსიტეტი ფიზიკის ფაკულტეტი 100 %
კორკოტაშვილი გიგა თავისუფალი უნივერსიტეტი სამართლის ფაკულტეტი 100 %
ლუტიძე საბა ბიზნესის აკადემია ბიზნესის ადმინისტრირება
მარტაშვილი ნინო სამედიცინო უნივერსიტეტი სამკურნალო 100 %
ნინუა ირაკლი თავისუფალი უნივერსიტეტი სამართლის ფაკულტეტი 100 %
ოდოშაშვილი თემური საავიაციო ინსტიტუტი ტრანსპორტის მენეჯმენტი
სომხიშვილი სალომე კავკასიის უნივერსიტეტი სოციოლოგია 50 %
სხილაძე რუსუდანი თავისუფალი უნივერსიტეტი ბიზნესის ფაკულტეტი 100 %
ჭოლაძე მარიამი თსუ ფიზიკის ფაკულტეტი 100 %
ჯავახაძე მათე სამედიცინო უნივერსიტეტი სამკურნალო 100 %
 
 

2016-2017 სასწავლო წელი

121, 122, 123  კლასები

აღმზრდელები: მ. ილურიძე, მ. ბოხოჩაძე, ნ.მარტყოფლიშვილი

გვარი, სახელი

სად ჩაირიცხა

მედალი

გრანტი

გეჯაძე თეიმურაზ

პოლიტექნიკური უნივ. - იურიდიული

 

 

გვრიტაძე გოგა

ა.პირველწოდებულის სახ. უნივ. საერთ, ურთიერთ.

 

 

გორთამაშვილი ოთარ

კავკასიის უნივ. - იურიდიული

 

 

ზარნაძე კოტე

ბიზნესისა და ტექ. უნივ. ბიზნესის ადმინისტრირება

 

 

კალაძე ნინო

შავი ზღვის უნივ. - იურიდიული

ვერცხლი

 

კობახიძე თორნიკე

თსუ - სოციოლოგია

 

50 % - იანი გრანტი

ლომიძე ზურაბი

 

 

 

მალაყამძე ნიკა

კავკასიის უნივ. - ეკონომიური

 

50 % - იანი გრანტი

მარიამული ნინო

თსუ - სამედიცინო

 

70 % - იანი გრანტი

მელიქიშვილი გიორგი

საქ. უნივ. - ჟურნალისტიკა

 

 

სამნაშვილი ლიზი

თსუ - საერთ. ურთიერთობები

ოქრო

100 % - იანი გრანტი

შანქიშვილი ქეთევან

კავკასიის უნივ. - საერთ. ბიზნესი

 

50 % - იანი გრანტი

შარაშიძე სალომე

კავკასიის უნივ. - ტურიზმი

 

 

ალუღიშვილი ნიკოლოზ

შავი ზღვის საერთ. უნივ. - საერთ. ურთიერთობები

 

70 % - იანი გრანტი

გორთაშვილი ვასილ

შავი ზღვის საერთ. უნივ. - ინფორმატიკა

 

 

ერაძე ამირან

ბიზნეს აკადემია - ბიზნესი

 

 

ზარიძე მერაბ

კავკასიის უნივ. - ინფორმატიკა

 

 

მახარაშვილი ვახტანგ

ბათუმის საზღვაო აკადემია - საზღვაო ნავიგაცია

 

70 % - იანი გრანტი

მახარაძე დემნა

თსუ

 

 

მელწაიძე ნინო

აგრარული უნივერსიტეტი - ბიზნესის ადმინ.

 

50 % - იანი გრანტი

მრევლიშვილი ირაკლი

კავკასიის უნივ. - ეკონომიკა

 

 

ფიროსმანიშვილი სალომე

სანდიეგოს უნივ. - ელექტრო ინჟინერია

ოქრო

100 % - იანი გრანტი

ღოთვაძე ლაშა

თსუ - სამართალი

 

70 % - იანი გრანტი

ყოლბაია ნიკოლოზ

თსუ - პოლიტიკური მეც.

 

50 % - იანი გრანტი

ძებნიაური ანა

კავაკსიის უნივ. - ეკონომიკა

ოქრო

70 % - იანი გრანტი

ხარებავა გიორგი

კავაკსიის უნივ. - ინფორმატიკა

 

50 % - იანი გრანტი

ვარაზაშვილი სოფიკო

თავისუფალი უნივ. - მართვა და საზ. მეცნიერებები

ოქრო

100 % - იანი გრანტი

მწითური ნიკა

სამედ. ინსტიტუტი - სტომატოლოგია

 

50 % - იანი გრანტი

გომარელი ნანა

სანდიეგოს უნივ. - მშენებლობის ინჟინერია

ვერცხლი

100 % - იანი გრანტი

ცოცხალაშვილი ნინო

სამედ.უნივ. - სამკურნალო

ვერცხლი

70 % - იანი გრანტი

ახალკაცი გიორგი

ევროპული უნივ. - ავტოინჟინერია

 

100 % - იანი გრანტი

ახალკაციშვილი გიორგი

თსუ - თურქოლოგია

 

 

ბიბილური გიორგი

შავი ზღვის უნივ. - აუდიტის სპეც.

 

50 % - იანი გრანტი

გოგოჩაშვილი მარიამი

სდასუ - სამკურნალო

 

 

გულიაშვილი მირანდა

კავკასიის უნივერ. - ტურიზმი

 

 

დალაქიშვილი ნინო

კავკასიის უნივ. - ეკონომიკა

 

50 % - იანი გრანტი

დოლენჯიშვილი გიორგი

აგრარული უნივ. - კომპიუტერული ინჟინერია

 

70 % - იანი გრანტი

ივანიშვილი ლუკა

შაავი ზღვის უნივ. - ინფორმატიკა

 

 

მარუქაშვილი მარიამ

საქ. უნივ. - სამართალმცოდნეობა

 

 

მუღალაშვილი გიორგი

ილიას უნივერსიტეტის მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

 

სიმსივე ლუკა

სანდიეგოს უნივ. - ბიოქიმია

 

50 % - იანი გრანტი

ტატუაშვილი ქეთევან

სამედ. უნივ. - ფარმაცია

 

 

წამალაიძე სალომე

შავი ზღვის უნივ. -ბიზნესის ფაკულტეტი

 

100 % - იანი გრანტი

ჯანაშვილი დენის

კავაკსიის უნივ. - ტურიზმი

 

 

ჯანდიერი საბა

თსუ - ფიზიკის ფაკულტეტი

 

100 % - იანი გრანტი

 
 
 
 

2017-2018 სასწავლო წელი

121, 122, 123  კლასები

აღმზრდელები: ნ. ბოკერია, ე. გონდაური, ნ. ხუციშვილი

გვარი, სახელი

სად ჩაირიცხა

მედალი

გრანტი

ბიჭიაშვილი ლიკა

კავაკსიის უნივ. - ტურიზმი

 

 

ზაზოევი ასია

კავაკსიის უნივ. - ეკონომიკა

 

 

ხაბურზანია სალომე

კავკასიის უნივ. - ფსიქოლოგია

 

50 % - იანი გრანტი

დიდმარხვაშვილი ლალი

კავკასიის უნივ. - ფსიქოლოგია

 

 

გამეზარდაშვილი ანა

სამედ. უნივ. - მედიკოსი

 

50 % - იანი გრანტი

სუჯაშვილი ვალერი

სამედ. უნივ. - სტომატოლოგია

 

50 % - იანი გრანტი

ქევხიშვილი ირაკლი

თსუ -ქიმია - ბიოლოგია

ვერცხლი

70 % - იანი გრანტი

ბრეგაძე შალვა

 

 

კავკასიის უნივ. - ეკონომიკა

ოქრო

70 % - იანი გრანტი

მარტყოფლიშვილი გივი

თსუ - სამართალი

 

50 % - იანი გრანტი

თხელიძე მარიამი

საქ. უნივ. - სამართალი

 

50 % - იანი გრანტი

შენგელია თამთა

დ.აღმაშენებლის სახ. უნივ. - სამკურნალო საქმე

 

50 % - იანი გრანტი

ჩხეიძე მარიამი

ტექ. უნივ. - არქიტექტურა

 

50 % - იანი გრანტი

ღლონტი გიორგი

აგრარული უნივ. - ქიმია-ბიოლოგია

ოქრო

70 % - იანი გრანტი

ჭეიშვილი ნიკა

თავისუფალი უნივ. - საერთ. ურთ.

ოქრო

70 % - იანი გრანტი

გოდერძიშვილი გვანცა

ილიას სახ. უნივ. - ხელოვნების ფაკულტეტი

 

70 % - იანი გრანტი

ბედინაშვილი ეთერი

აგრარული უნივ. - ბიზნესი

ვერცხლი

50 % - იანი გრანტი

ბლიაძე სალომე

თსუ  -  სამართალი

 

50 % - იანი გრანტი

გამრეკელაშვილი რუსუდანი

თსუ - ეკონომიკა

 

 

 

 

 

გზირიშვილი სოფიო

კავკასიი უნივ. - ფსიქოლოგია

 

50 % - იანი გრანტი

ზურაბაშვილი ზურაბი

თსუ - ბიზნესის ადმინისტრირება

 

 

კორკოტაშვილი თათია

თსუ - სოციოლოგია

 

50 % - იანი გრანტი

კურტანიძე ნინო

სამედ. ინსტ. „გეომედი" - სტომატოლოგია

 

 

ლაზარიაშვილი გიორგი

თსუ - პოლიტიკურ მეც. ფაკულტეტი, ტურიზმი

 

50 % - იანი გრანტი

ლაცაბიძე ანასტასია

თსუ - სამართალი

 

50 % - იანი გრანტი

მარეხიშვილი ნიკა

გრ. რობაქძის სახ. ინსტ. - ტურიზმი

 

50 % - იანი გრანტი

ორჯონიკიძე ნიკა

სანდიეგოს უნივ. ელექტრონული ინჟინერია

 

50 % - იანი გრანტი

სუქიაშვილი სალომე

კავაკისიის უნივ. - ბიზნესი

 

50 % - იანი გრანტი

ჩიხლაძე საბა

საქ. ეროვნული უნივ. - ტურიზმი

 

 

ცერცვაძე მაკა

წმ. ანდრია პირვ. სახ. უნივ. - სამართალი

 

 

ხახანაშვილი მაკა

აგრარული უნივ. - ბიზნესი

 

50 % - იანი გრანტი

ჯაფარაშვილი ზურაბი

თსუ - იურიდიული

 

70 % - იანი გრანტი

აბესაძე პაპუნა

ტალინის ტექ. უნივ. - კიბერ-უსაფრთხოება

ვერცხლი

 

აბრამიშვილი თამთა

ტექ. უნივ. - არქიტექტურა

ვერცხლი

50 % - იანი გრანტი

ბერიძე ანი

თსუ - სამართალი

 

 

ხალილოვი ასკარი

საავიაციო უნივ. - საფრენოსნო

 

 

მუსაევი ნინო

თავისულფალი უნივ. - ბიზნესის ადმინისტრირება

ოქრო

70 % - იანი გრანტი

ქერეჭაშვილი კოტე

ტვილდიანის სახ. ინსტ. - მედიკოსი

 

50 % - იანი გრანტი

ბუცხრიკიძე სალომე

კავკასიის უნივ. - ბიზნესი

 

100 % - იანი გრანტი

ხითარიშვილი სანდრო

ტექნიკური უნივ. - ელექტრო ინჟინერია

 

50 % - იანი გრანტი

ნათენაძე გიორგი

თავისუფალი უნივ. - ბიზნესის ადმინისტრირება

ვერცხლი

70 % - იანი გრანტი

ჯიჯიეშვილი დავით

გრ. რობაქიძის სახ. ინსტ. - სტომატოლოგი

 

 

მოდუ ლუკა

კავკასიის უნივ. - ტურიზმი

 

 

ხარებავა ნინო

თსუ - იურიდიული

ოქრო

70 % - იანი გრანტი

მანაგაძე ქეთევან

თსუ - სოციალურ-პოლიტ. მეც. ფაკულტეტი

 

 

დელიბაშვილი ცოტნე

კავაკსიის უნივ. - ბიზნესის ადმინისტრირება 

 

 

ტატიშვილი ხატია

საქართველოს ეროვნული უნივ. -  ტურიზმი

 

 

 
 
 
 

2018-2019 სასწავლო წელი

121, 122, 123  კლასები

აღმზრდელები: ი. მაჭარაშვილი, ნ. აბაშმაძე,  მ. ბერიაშვილი

გვარი, სახელი

სად ჩაირიცხა

მედალი

გრანტი

ალექსანაშვილი გიორგი

თსუ - მედიცინა

 

50 % - იანი გრანტი

ბარჯაძე ნინო

თსუ - ეკონომიკა

ოქრო

50 % - იანი გრანტი

გალჩევა ანი

ქართულ-ამერიკული უნივ. - ინგლ. ფილოლოგია

 

 

კეზეროტი ანრი

ბიზნესისა და ტექ. უნივ. - საინფორმაციო ტექნ.

 

50 % - იანი გრანტი

კიკნაძე ბესო

აგრარული უნივ. - თავისუფალი მეცნიერებები

 

50 % - იანი გრანტი

ლომიძე სალომე

თავისუფალი უნივ. - არქიტექტურა

 

 

მახარაძე მარიამი

თსუ - ფსიქოლოგია

 

50 % - იანი გრანტი

მათიაშვილი თორნიკე

 

ბიზნესისა და ტექ. უნივ. - ბიზნესი

 

50 % - იანი გრანტი

მხითარიანი რაფაელი

ბიზნესისა და ტექ. უნივ. - საინფორმაციო ტექნ.

 

50 % - იანი გრანტი

ნასყიდაშვილი იური

ქართულ-ამერიკული უნივ. - ინგლ. ფილოლოგია

 

70 % - იანი გრანტი

ობოლაძე ვიტალი

თსუ - ჟურნალისიტიკა

 

50 % - იანი გრანტი

ომაროვი შალვა

სდასუ - სტომატოლოგია

 

 

პატარიძე ელენე

თსუ - ფრანგული ფილოლოგია

 

50 % - იანი გრანტი

სიხარულიძე გიორგი

თსუ - სოც. და პოლიტ. მეცნიერებები

 

50 % - იანი გრანტი

სულაბერიძე მარიამი

ჯიპა - საერთაშორისო სამართალი

 

50 % - იანი გრანტი

ფაცაცია ელენე

თსუ - სამართალი

 

70 % - იანი გრანტი

ხალილოვა გაბილა

სდასუ - სამკურნალო საქმე

 

 

ხვთისიაშვილი ელენე

ჯიპა - სოციალური მეცნიერებები

 

 

70 % - იანი გრანტი

ბიბიაშვილი ნინო

ინგლისი

 

 

გოგიაშვილი ედუარდ

ტვილდიანის სახ. სამედიცინო უნივ.

ოქრო

70 % - იანი გრანტი

გოგოლაძე ანი

გერმანია

 

 

გოდერძიშვილი დავით

თავისულფალი უნივ. - ბიზნესის ადმინისტრირება

 

100 % - იანი გრანტი

გუჯაბიძე თამარი

კავკასისი უნივ. - ბიზნესის ადმინისტრირება

 

50 % - იანი გრანტი

დანელია ნინო

კავკასიის უნივ. - დიპლომატია და საერთ. ურთიერთობები

 

50 % - იანი გრანტი

დორეული სოფია

კავკასიის უნივ. - დიპლომატია და საერთ. ურთიერთობები

 

70 % - იანი გრანტი

თოხვაძე ლევანი

თსუ - სამართალი

 

50 % - იანი გრანტი

კახიშვილი ანა

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივ. - ფინანსები

 

 

ლაზარევი მარიამი

კავკასიის უნივ. - არქიტექტურა

 

 

ლულუკიანი სოფიო

თსუ - მათემატიკა

ვერცხლი

100 % - იანი გრანტი

მოსიძე ლუკა

კავკასიის უნივ. - ბიზნესის ადმინისტრირება

 

50 % - იანი გრანტი

ნუცუბიძე ანი

კავკასიის უნივ. - ფსიქოლოგია

 

50 % - იანი გრანტი

პოპანდოპულო იური

საქ. აგრარული უინვ. - მევენახეობა-მეღვინეობა

 

50 % - იანი გრანტი

სამნაშვილი თამარ

ილიას სახ. უნივ. - ბიზნესის ადმინისტრირება

 

50 % - იანი გრანტი

ტალახაძე მარიამი

თავისუფალი უნივ. - საერთ. ურთიერთობები

 

70 % - იანი გრანტი

ჩაგელშვილი გიორგი

კავაკსიის უნივ. -ტურიზმი

 

 

ძამაშვილი დეა

თსუ - ეკონომიკა

 

100 % - იანი გრანტი

ჯავახაძე ლუკა

თავისუფალი უნივ. - ბიზნესის ადმინისტრირება

ვერცხლი

100 % - იანი გრანტი

ადიშვილი ლიზი

ტვილდიანის სახ. სამედ. უნივ. - დიპლომირებული ექიმი

ვერცხლი

100 % - იანი გრანტი

დურგლიშვილი ზურაბ

კავკასიის უნივ. - ბიზნესი

 

 

დურდიაძე ანა

კავკასიის უნივ. - ბიზნესის ადმინისტრირება

ვერცხლი

50 % - იანი გრანტი

მექვაბიშვილი ანზორ

პოლიტექნიკური უნივ. - სამართალი

 

 

მიქაშავიძე ანა

აგრარული უნივ. - მეცხოველებოა

 

50 % - იანი გრანტი

სანიკიძე ელენე

კავკასიის უნივ. - სამართალი

 

 

სარდაროვი საბინა

აგრარული უნივ. - ბიზნესის ადმინისტრირება

ოქრო

70 % - იანი გრანტი

სულუაშვილი თეიმურაზ

კავკასიის უნივ. - ბიზნესი

ოქრო

50 % - იანი გრანტი

ფუხაშვილი ლაშა

თსუ - კომპიუტერული მეცნიერებები

ოქრო

100 % - იანი გრანტი

ქოთოლაშვილი საბა

სანდიეგოს უნივ.- კომპიუტერული ინჟინერია

ოქრო

70 % - იანი გრანტი

ქრისტესიაშვილი ნიკა

თავისუფალი უნივ. - სამართალი

 

50 % - იანი გრანტი

ცისკარიშვილი მანანა

სანდიეგოს უნივ. - ქიმია-ბიოქიმია

ოქრო

50 % - იანი გრანტი

წერეთელი გიორგი

სანდიეგოს უნივ.- კომპიუტერული ინჟინერია

 

70 % - იანი გრანტი

ჯიქია ნანა

კავკასიის უნივ.- სამართალი

 

 

ლაცაბიძე ნიკოლოზ

თსუ - კომპიუტერული მეცნიერებები

ოქრო

100 % - იანი გრანტი

 
 

სკოლის გალერეა

საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი