ქიმიის წრე

მთავარი » სიახლეები » ქიმიის წრე

ქიმიის წრე

ქიმიის წრე

 

წრის დასახელება: „ნორჩი ქიმიკოსი"

სკოლა-არასახელმწიფო საერო სკოლა „ალბიონი"

კლასი: 111-113

ხანგრძლივობა: 2017-2018 სასწავლო წლის მეორე სემესტრი

შეხვედრები კვირაში ერთხელ, ოთხშაბათს 8:30 სთ-ზე

წრის ხელმძღვანელი : ქიმიის პრაქტიკოსი მასწავლებელი ნელი ხუციშვილი

საწრეო სამუშაოს მიზანი :

      .მოსწავლეთათვის დამატებითი ინფორმაციის მიწოდება

      . მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება.

      . ჯგუფური მუშაობის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება.

      . წინარე ცოდნის განსამტკიცებლად ექსპერიმენტის ჩატარება და სხვადასხვა აქტივობების გამოყენება.

      . მოსწავლეებში ისეთი უნარების გამომუშავება, როგორიცაა დამოუკიდებელი აზროვნება, ანალიზი და ნებისყოფა.

ქიმიის წრეში მუშაობა მოსწავლეებს დაეხმარება გაიღრმავონ თეორიული ცოდნა, დამოუკიდებლად ჩაატარონ ექსპერიმენტრული სამუშაოები, ამოხსნან ამოცანები. წრეში მუშაობისას შეიძენoნ ჯგუფური მუშაობის ჩვევები, ინფორმაციის მოძიების,პრეზენტაციის უნარები.

 

ქიმიის წრის მუშაობის თემატიკურ-კალენდარული გეგმა

მოსწავლეთა რაოდენობა-20

საათების რაოდენობა-14 სთ

 

თემა

სასწავლო რესურსი

რიცხვი თვე

1

ნახშირწყალბადები:

ალკანები

ალკენები

ალკინები

დაფა პლაკატები

14.02.2018

2

არენები: ბენზოლი,ტოლუოლი

დაფა პლაკატები

21.02.2018

3

ალკანოლები:ნაჯერი ერთატომიანი სპირტები,მრავალატომიანი სპირტები,ფენოლი

დაფა პლაკატები

28.02.2018

4

კარბონილური ნაერთებიალდეჰიდები კეტონები

დიაგრამა პლაკატები

07.03.2018

5

კარბონმჟავები:ნაჯერი ერთფუძიანი კარბონმჟავები.

 დაფა პლაკატები

21.03.2018

6

ცხიმები მყარი და თხევადი ცხი

დაფა პლაკატები

28.03.2018

7

ნახშირწყლები:გლუკოზა,საქაროზა,სახამებელი,ცელულოზა

დაფა პლაკატები

04.04.2018

8

ამინები: ნაჯერი და არომატული

დაფა პლაკატები

11.04.2018

9

ამინომჟავები

დაფა პლაკატები

18.04.2018

10

ცილები

დაფა პლაკატები

25.04.2018

11

ატომის აგებულება: ბმები იონური,კოვალენტური ,მეტალური

დაფა პერიოდული სისტემა გრაფიკები

02.05.2018

12

ელექტროლიტური დისოციაცია

დაფა პლაკატები

16.05.2018

13

ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციები,ამოცანები,ქიმიური განტოლებების შედგენის გათვალისწინებით

დაფა

23.05.2018

14

წრის შემაჯამებელიმუშაობა

 

6.6.2018

         

სკოლის გალერეა

საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი