პრეზენტაცია ინგლისურ ენაში

მთავარი » სიახლეები » პრეზენტაცია ინგლისურ ენაში

პრეზენტაცია ინგლისურ ენაშიპრეზენტაცია ინგლისურ ენაში

მე-9-1 კლასის მოსწავლეებმა წარმოადგინეს პრეზენტაცია თემაზე „თაობათა ბრძოლა“. ჯგუფებმა შეძლეს შეედარებინათ სხვადასხვა თაობებს შორის დამოკიდებულება და გამოხატეს საკუთარი აზრი მოცემულ თემასთან დაკავშირებით. მშობლებს ჰქონდათ საშუალება დასწრებოდნენ პრეზენტაციას.

მე-11-1 კლასის მოსწავლეებმა წარმოადგინეს პრეზენტაცია (პროგრამით გათვალისწინებული) „დისლექსია“ - მოზარდებში ნევროლოგიური დაავადება და მისი გამომწვევი მიზეზები.


ინგლისური ენის პედაგოგი - მანანა მუკატარიძე
სკოლის გალერეა

საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი